Aanplant toegangsdreef met winterlindes in het Hobos te Bosland

woensdag, 17 maart, 2021

Op 11 maart werd gestart met de aanplant van winterlindes in de toegangsdreef van het Hobos. Dit ter vervanging van de dode fijnsparren die vorig jaar gekapt moesten worden omwille van aantasting door de letterzetter (een kleine schorskever). Zo wordt de historische dreef in zijn glorie hersteld.

Nieuwe aanplant

Na het kappen van de bomen is nu het moment aangebroken om nieuwe bomen aan te planten. Er werd beslist om niet opnieuw fijnsparren aan te planten, maar Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid koos voor winterlindes (Tilia cordata). Deze inheemse kleinbladige lindesoort is beter bestand tegen droogte en minder ziektegevoelig dan fijnspar. Bovendien is deze boom, die hoger wordt dan 25 meter, bijzonder geschikt als dreefboom. Tot slot is de boom ecologisch interessant als nectarproducent. De aangeplante lindes zijn al enkele jaren oud en een tweetal meter hoog. Zo wordt voorkomen dat reeën de lekkere knoppen kunnen opeten.

Na vele jaren goede verzorging zullen deze bomen over enkele decennia terug een statige dreef vormen. “Het Hobos is een begrip in Limburg. Door langs de prachtige toegangsdreef nieuwe winterlindes te planten herstellen we het prachtige gebied zodat inwoners en bezoekers er opnieuw met volle teugen van kunnen genieten” aldus Minister van Natuur en Omgeving, Zuhal Demir.

Het Hobos

Het Hobos in Pelt bestaat uit een gevarieerd landschap van bossen, weilanden, boomgaarden, houtkanten en een oud gebouwencomplex. Het landgoed vormt ook vandaag nog een uitzonderlijk aantrekkelijk en gaaf geheel. Het onderging de afgelopen eeuw weinig ingrijpende veranderingen. Maar vorig jaar moest de monumentale bomenrij op de toegangsdreef gekapt worden omwille van een zware aantasting door de letterzetter. Door de aantasting stierven de bomen af en vielen er zware takken uit de kruinen, wat een gevaar inhield voor de wandelaars.