Aanwezigheid van Chinese muntjak vraagt om nieuwe actie

maandag, 1 februari, 2016

Om de inheemse bosflora te beschermen en de veiligheid van automobilisten te waarborgen, is er een nieuwe bestrijdingsactie tegen de Chinese muntjak nodig. Het Agentschap voor Natuur en Bos zal ook dit jaar ingrijpen in Schoten en Brasschaat.

Snel ingrijpen
De situatie in Groot-Brittannië illustreert dat de muntjak zich zeer snel kan verspreiden. Vanuit het zuidoosten van het land heeft de Chinese muntjak grote delen van Engeland gekoloniseerd en breidt nog steeds noordwaarts uit. De muntjak is er in veel regio’s algemener dan ree. Ook in Nederland neemt men regelmatig muntjakken  waar, vooral in de provincie Noord-Brabant, maar er is voorlopig, net zoals in Vlaanderen, geen bewijs van voortplanting in het wild.

In België zijn waarnemingen van muntjak zeer beperkt. De laatste jaren is het aantal waarnemingen in de omgeving van Schoten (Vordenstein, Zeurt/ Elshout en omgeving van het fort van Schoten) en Brasschaat (Peerdsbos en park van Brasschaat) toegenomen. De voorbije twee jaren zijn er 7 dieren geschoten en was er 1 verkeersslachtoffer. Na de actie werd de muntjak nog steeds gesignaleerd, daarom is een herhaling van de actie noodzakelijk.

Ervaringen uit het buitenland leerden dat lokaal ingrijpen met selectief afschot de meest efficiënte vorm van bestrijden is. Omwille van het recreatief medegebruik van de gebieden en de grote inspanningen voor afschot zal men hiervoor in Vlaanderen ook vangkooien inzetten. Het werk wordt uitgevoerd door specialisten met ervaring. De veiligheid voor de parkbezoekers is daarbij gegarandeerd en ander in het wild levende soorten worden niet verstoord. Acties gebeuren steeds onder toezicht van het Agentschap voor Natuur en Bos en met goedkeuring van de eigenaar.

Muntjak gezien?
Snel ingrijpen is enkel mogelijk als we goed weten waar de muntjak aanwezig is. Daarom roepen het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en het Agentschap voor Natuur en Bos op om waarnemingen van muntjak of verkeersslachtoffers door te geven. Dit kan door observaties zo snel mogelijk in te voeren op www.waarnemingen.be of te mailen naar faunabeheer@inbo.be.

Invasieve exoot
Het oorspronkelijke leefgebied van de Chinese muntjak ligt in China en Taiwan. Waarnemingen in Vlaanderen zijn terug te brengen tot ontsnapte of vrijgelaten dieren uit privécollecties, waar ze gehouden worden voor de jacht of als gezelschapsdier. Nochtans is het bezit van muntjak in België verboden.

Chinese muntjak kan hier een negatieve impact hebben, die op basis van ervaringen in Groot-Brittannië en risicoanalyses goed gedocumenteerd is. De soort kan kwetsbare bosflora vernielen en verjonging van hakhoutbestanden verhinderen. Voor weggebruikers bestaat er een verhoogd risico op aanrijdingen. Dat is onder meer het geval in Schoten, waar de soort aanwezig is vlak naast de E19 en enkele drukke gewestwegen. Bij hoge dichtheden kan de muntjak schade aanrichten in tuinen, boomkwekerijen en in mindere mate aan landbouwgewassen. Door overlap in habitat met ree is concurrentie voor voedsel – zeker in de winter – reëel. Volwassen muntjakken hebben bij ons geen natuurlijke vijanden en een korte dracht, waardoor ze snel in aantal kunnen toenemen.

Klik hier voor meer informatie over de risico’s