14.04.2017

Bouw ecoraster langs R0 en E411 van start op 18 april

Op dinsdag 18 april start de aanleg van 24 kilometer ecoraster. Deze omheining zal de vele ecologische infrastructuren onder en over de autosnelwegen doorheen het Zoniënwoud verbinden. Daarmee wordt het versnipperde leefgebied van beschermde diersoorten opnieuw aaneengesloten, en vergroot de verkeersveiligheid van tienduizenden automobilisten.

Ecorasters

Ecorasters zijn speciale omheiningen of hekken die worden geplaatst langs verkeersassen. Yoeri Bellemans, projectleider Life+ OZON: “Deze rasters leiden de dieren naar veilige oversteekplaatsen zoals een ecoduct of ecotunnel en vermijden zo verkeersslachtoffers en gevaarlijke situaties voor weggebruikers. Zo creëren we een win-win voor de dieren van het Zoniënwoud en de weggebruikers: de biodiversiteit neemt toe en de kans op ongevallen daalt.” De rasters hebben een hoogte van 2 meter en zijn van het gecombineerde type: een draad met grof raster bovenaan en een fijnmaziger raster onderaan om ook kleine dieren tegen te houden. De draad is ingegraven in de bodem om ook gravende soorten te weren. Indien dieren toch op de autosnelweg terecht zouden komen, is het raster voorzien van dassenpoortjes en insprongen voor ree/zwijn, die de dieren toelaten om de boszijde weer te bereiken.

De werkzaamheden

Het ecoraster wordt aangelegd over een lengte van 24 kilometer langs R0 en E411 doorheen het Zoniënwoud, over Brussels en Vlaams grondgebied. De omheining zal er geplaatst worden op enkele meters afstand van het wegdek. De hinder voor het voorbijgaande verkeer wordt vermeden door te werken vanuit het bos of op minder drukke momenten zoals ’s nachts of tijdens het weekend. Waar nodig voor de aanleg wordt de wegberm tijdelijk vrijgemaakt van begroeiing en nadien omgevormd tot rijke soortengemengde bosrand. De werkzaamheden lopen tot het voorjaar van 2018. Het totale kostenplaatje bedraagt 1.050.393€.

In combinatie met ontsnipperende maatregelen

De versnippering van het Zoniënwoud door onder andere autosnelwegen (R0 en E411), secundaire wegen en de spoorlijn L161 tussen Brussel en Luxemburg is een grote uitdaging voor de ecologie van het bos. LIFE+ OZON heeft als doel om de ecologische hotspots en leefgebieden van de beschermde dieren opnieuw te verbinden. Tussen 2013 en 2018 realiseert het OZON-project verschillende ecologische infrastructuren in het Zoniënwoud, zoals een ecoduct over de R0 ter hoogte van Groenendaal, ecoraster langsheen spoorlijn, R0 en E411 en ecotunnels onder de R0.

OZON kadert in het Europese LIFE+ programma. Het project is een samenwerking tussen het Agentschap voor Natuur en Bos, het Agentschap Wegen en Verkeer, het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid en Leefmilieu Brussel. Ook de gemeenten Hoeilaart, Overijse en Tervuren nemen een deel van de financiering op zich. Het Département de la Nature en des Forêts (Wallonië), het United Nations Environment Programme en gemeente Sint-Genesius Rode ondersteunen het project symbolisch.