Broedhopen langs de Leie voor de ringslang

donderdag, 14 mei, 2020

Langs de Leie komt al enkele jaren een populatie ringslang voor. Ringslang is een beschermde diersoort en volstrekt ongevaarlijk. Natuur en Bos legde, samen met de lokale afdeling van Natuurpunt langs de Leie ter hoogte van de ‘Posthoornhoek’ in Wevelgem broedhopen aan. We willen de soort hiermee ondersteunen bij het broedproces. Het is de bedoeling dat de slangen er hun eieren zullen afzetten. Er werden dorre takken, maaisel, compost en paardenmest door elkaar op hopen gelegd. Als die hopen beginnen te broeien bereiken ze zo de juiste temperatuur die de eieren nodig hebben.

De ringslang, te herkennen aan zijn bruingrijze tot zwartgrijze kleur, een witte buik en een gele band om de hals, wordt al enkele jaren waargenomen langs de Leie. Hun leefgebied breidt uit. Ringslang is een soort die in Vlaanderen van nature voorkomt, net als de adder en de gladde slang. De slang, die niet giftig is, kan tot één meter lang worden. Op het menu van het reptiel staan kikkers en kleinere zoogdieren.

Het DNA van deze dieren is niet gekend. Het is niet duidelijk waar de dieren vandaan komen. Dat neemt niet weg dat de dieren een welkome, en zelfs beschermde soort zijn. Ringslangen zijn immers typisch voor het Europese rivierenlandschap.

De ringslang legt haar eitjes in composterende hopen plantaardig materiaal. De warmte die hierbij vrijkomt broedt de eieren uit. Dit kunnen natuurlijke, aangespoelde hopen materiaal zijn, maar uiteraard zijn het meestal composthopen of resthopen van beheermateriaal, zoals riet. Broeihopen zijn van groot belang voor de voortplanting van ringslangen. Dit initiatief kadert in het project Rivierherstelplan Leie.

Meer info: www.ecopedia.be/dieren/gevlekte-ringslang

Het project Rivierherstel Leie maakt deel uit van een groter Europees project Seine-Schelde. Dit project omvat de uitbouw van een binnenvaartas die het Seine bekken met de Zeeschelde verbindt. Aan dit grootschalige binnenvaartproject werd een natuurluik gekoppeld, zijnde het Rivierherstel Leie. De bedoeling van het project Rivierherstel Leie is om de Leie, een historisch meanderende rivier in haar eer te herstellen en om de meersen langs de Leie ecologisch te ontwikkelen. Het volledige Seine-Schelde project werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 17 december 2010 en wordt in Vlaanderen uitgevoerd door 3 partners: de Vlaamse Waterweg , Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).> www.natuurenbos.be/projecten/algemeen/seine-schelde-rivierherstel-leie