Buggenhoutbos hotspot voor rolstoelgebruikers en personen met dementie

Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
woensdag, 9 juni, 2021

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid stippelde in samenwerking met vzw Camino en de werkgroep ‘dementievriendelijk Buggenhout’ een rolstoel- en dementievriendelijk pad uit in Buggenhoutbos. Op woensdag 9 juni knipten boswachter Reinhart Cromphout, Bea Van den Broeck (initiatiefnemer van de werkgroep dementievriendelijk Buggenhout) en Mick Kiekens (vzw Camino) officieel het lintje door.

Buggenhoutbos is één van de toegankelijkste bossen in de regio met een groot netwerk van paden. De goede toegankelijkheid voor personen met een beperking en ouderen is reeds gekend bij de bosbezoekers, maar om hen nog meer tegemoet te komen, werd een rolstoel- en dementievriendelijk pad uitgestippeld. Voor rolstoelgebruikers werden de niveauverschillen weggewerkt. Voor mensen met dementie werden voldoende rustpunten met banken voorzien. Daar kunnen ze even tot rust kan komen, is er gelegenheid tot een gesprekje en kunnen ze bewust zintuiglijke belevingsaspecten ervaren zoals kleuren, geuren, geluiden, landschapselementen, de seizoenen, … Het nieuwe pad werd door experten getest en goedgekeurd.

Aangepaste wandelingen kunnen eenzaamheid bij mensen met dementie en hun mantelzorgers voorkomen. Het is tevens van groot belang hen aan te zetten tot activiteiten buitenshuis om op deze manier het taboe rond dementie te doorbreken en bespreekbaar te maken.

Het resultaat is een volwaardig traject van 6 kilometer lang, dat je langs heel wat mooie plaatsen in het bos leidt. Zo loop je vanaf de parking op de Kasteelstraat doorheen het jongere aangeplante bos, kom je langs de speelzone Konijnenberg in het oude bosgedeelte en passeer je ook langsheen de begrazingszone. De nieuwe wandelroute is volledig bewegwijzerd.