De Vlaamse overheid en Kunstmaan ontwikkelen blockchainapplicatie voor natuur –en bosbeheer

Informatie Vlaanderen, het Agentschap voor Natuur en Bos en Kunstmaan I Accenture Interactive ontwikkelden een testproject op basis van blockchaintechnologie. Het gebruik van deze technologie maakt het beheer van natuur- en bosgebieden eenvoudiger, traceerbaar en transparant. Zo komt er meer tijd vrij voor activiteiten op het terrein. De Vlaamse overheid wil de applicatie in het najaar verder ontwikkelen.

In 2017 werd de regelgeving rond natuurbeheer in Vlaanderen vernieuwd en vereenvoudigd. We werken sindsdien met één type beheerplan. De bijhorende administratieve processen blijven echter vaak nog tijdrovend en complex.

Samen met Informatie Vlaanderen en het Belgische agentschap Kunstmaan I Accenture Interactive herdacht het Agentschap voor Natuur en Bos deze administratieve processen. Ze slaagden er in om, binnen een tijdsbestek van vier maanden, een werkende proefapplicatie (“proof of concept”) te bouwen, die gebruik maakt van blockchaintechnologie. Dankzij deze moderne applicatie wordt het beheer van natuur- en bosgebieden eenvoudiger, traceerbaar en transparant.  Hierdoor komt er meer tijd vrij voor activiteiten op het terrein zelf.

Uitdagingen en toekomstplannen

De Vlaamse overheid wil de applicatie in het najaar van 2018 verder ontwikkelen tot een optimaal ecosysteem voor natuur- en bosbeheer in Vlaanderen. De eerste stappen zijn met succes gezet, maar verder onderzoek en ontwikkeling is noodzakelijk. “Samen met partners die elke dag bezig zijn met natuurbeheer in Vlaanderen onderzoeken wij hoe we de processen verder kunnen vereenvoudigen, de dossiers vlotter kunnen behandelen en de administratieve handelingen kunnen beperken”, zegt Marleen Evenepoel, administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos, “Onze eerste doelstelling is de creatie van een klantvriendelijk platform voor alle betrokkenen, ongeacht de technologie.”

Wat is blockchain?

Blockchain is een concept waarmee je zonder tussenpersoon betrouwbare overeenkomsten sluit. Blockchaintechnologie bestaat al sinds 2008 en is bekend geworden door de cryptomunt Bitcoin. Maar de toepassingen van de technologie zijn veel breder. Blockchain schept enorme mogelijkheden naar transparantie, betrouwbaarheid en eenvoudig databeheer. De voorbije jaren werd in verschillende sectoren geëxperimenteerd, ook bij de overheid.

Gigantisch potentieel

Dankzij blockchain kunnen we de werking van de overheid helemaal opnieuw uitvinden”, stelt Barbara Van Den Haute, administrateur-generaal van Informatie Vlaanderen. “De administratieve afhandeling van ons werk zal meer en meer via technologie verlopen. Daardoor komt meer tijd vrij voor inhoudelijk werk en aanwezigheid op het terrein. Wij willen ervoor zorgen dat iedereen het enorme potentieel van blockchain ziet én begint toe te passen ten voordele van burgers en bedrijven.”

Met innovatieve projecten als dit wil de Vlaamse overheid kennis opdoen over deze nieuwe technologie. Mogelijke toepassingen zijn legio: van de organisatie van de burgerlijke stand (levensloop, diploma’s, verhuis), over aanbestedingsprocedures en bestuurlijke besluitvorming, tot het beheer van het medisch dossier, uitgifte van diensten- en maaltijdcheques, enz.

Processchema: