Drukjacht op everzwijnen in Vijvergebied Midden-Limburg

donderdag, 23 januari, 2020

Jagers hebben tijdens een drukjacht op everzwijnen in het Vijvergebied Midden-Limburg in Zonhoven en Hasselt 15 dieren geschoten. Hoewel everzwijnen kunnen zorgen voor een interessante dynamiek, was de populatie het afgelopen jaar te groot geworden.

De voorbije maanden kenden niet alleen landbouwers maar ook natuurbeheerders en particulieren in Zonhoven en Hasselt schadegevallen door everzwijnen. Ondanks inspanningen om schade aan landbouwgronden, kwetsbare graslanden en privé-tuinen te voorkomen, bleef deze in verschillende gebieden onverminderd. In samenwerking met een groep jagers organiseerde Natuur en Bos deze drukjacht in het Vijvergebied Midden-Limburg, inmiddels voor de tweede keer. De eerste keer werden 16 dieren geschoten.

Ondanks de sabotage van meerdere hoogzitten met kettingzagen zijn er tijdens de drukjacht in het vijvergebied de Wijers 15 evers geschoten. De jacht startte hierdoor een uurtje later. Door deze georganiseerde, gerichte actie proberen jagers en professionals de everzwijnenpopulatie weer op een aanvaardbaar niveau te brengen. De dode dieren worden onderzocht op ziektes en vitaliteitskenmerken en na goedkeuring kan het vlees veilig worden verklaard. Dankzij deze drukjacht kan er ook een betere inschatting gemaakt worden van de populatiegrootte. Door hun schuwe en veelal nachtactieve levenswijze zijn wilde zwijnen een zeer moeilijke soort om te inventariseren. De komende periode wordt geïnventariseerd of de aangebrachte everzwijnenschade effectief is afgenomen.