E-loket Fauna en Flora: vanaf nu schaderegistratie bejaagbare wildsoorten mogelijk

woensdag, 16 mei, 2018

​Via het e-loket van het ANB kan je vanaf nu alle vormen van schade door bejaagbare wildsoorten melden. In praktijk gaat het vooral over schade door everzwijnen. Zo hopen we een duidelijk beeld te krijgen van de plaatsen waar er schade door everzwijnen is en de omvang van de schade.

In eerste instantie focussen we ons op de schade van everzwijnen aan landbouwgewassen en in het verkeer. Maar in principe kunnen alle vormen van schade worden gemeld. Een melding betekent echter niet dat men recht op een schadevergoeding heeft. Enkel voor specifieke vormen van wildschade is er een vergoeding mogelijk. Dat kan via een ander e-loket. Een link tussen de twee loketten is er nog niet. Bedoeling is wel dat die er op termijn komt.

Binnen het e-loket van het ANB zijn intussen meer dan 50 onlineformulieren beschikbaar in de verschillende loketten.

Naast het meldpunt schaderegistratie was de belangrijkste uitbreiding het afgelopen jaar de ontwikkeling en integratie van de aanvraag voor een visverlof. In 2018 werden zo al 4.362 visverloven aangevraagd via het nieuw onlineformulier.

Sinds de lancering van het e-loket werden in totaal al meer dan 75.000 aanvragen ingediend.

Momenteel wordt er gewerkt aan het moderniseren en verder integreren van de verschillende loketten en formulieren voor een nog betere dienstverlenging aan burgers en behandelaars. Hierbij primeert de gebruikerslogica. Zowel voor de burger als de behandelaar streven we naar één persoonlijk overzicht, waarbij de indeling en het verzamelen van gegevens maximaal gebeurt vanuit het perspectief van de gebruiker.

Voor de burger geldt dit niet enkel voor zaken die ons agentschap behartigt, maar voor alle overheidszaken binnen de Vlaamse overheid. Daarom werd vanuit het Vlaanderen Radicaal programma  het e-loket Fauna en Flora uitgekozen als één van de pilootprojecten voor de integratie met “Mijn burgerprofiel”. Via het burgerprofiel zal de burger vanuit alle aangesloten loketten een overzicht krijgen van al zijn/haar overheidszaken. Op termijn zal men zich dan maar éénmalig moeten aanmelden voor toegang tot alle sites binnen de Vlaamse overheid.