26.09.2016

Eerstesteenlegging Ecoduct Groenendaal

Dieren steken veilig Brusselse Ring over dankzij ecoduct

Vandaag vindt de eerstesteenlegging plaats van het Ecoduct Groenendaal in Hoeilaart. Dit is een belangrijke stap in LIFE+ OZON, een prestigieus Europees project dat het Zoniënwoud ontsnippert. Vanaf zomer 2017 zullen tal van diersoorten via het ecoduct van het ene naar het andere deel van het woud trekken. Een positief verhaal voor de biodiversiteit en de verkeersveiligheid in de regio. Onder meer EU-commissaris Karmenu Vella, erevoorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy en Vlaams minister Ben Weyts zijn op de plechtigheid aanwezig. 

Van versnippering naar ontsnippering

Ten zuidoosten van Brussel ligt het Zoniënwoud dat  zo’n 5.000 hectare Europese topnatuur omvat, waarvan 56% op Vlaams, 38% op Brussels en 6% op Waals grondgebied. Het is een echte trekpleister met jaarlijks zo’n 2 miljoen bezoekers en de habitat van onder meer reeën, everzwijnen en kleinere dieren zoals marterachtigen, vleermuizen, kamsalamanders en hazelwormen. Grote verkeersassen zoals de spoorweg Brussel-Luxemburg, de Ring rond Brussel (R0), de E411 en een aantal lokale wegen delen het woud echter op in blokken. LIFE+ OZON focust op de ecologische Ontsnippering van het ZONiënwoud. Het wil daarmee de leefgebieden van een aantal diersoorten in het woud opnieuw verbinden en gevaarlijke verkeerssituaties helpen voorkomen. Daartoe komen er verschillende constructies zoals een boombrug, drie ecotunnels en het ecoduct Groenendaal, het paradepaardje van LIFE+ OZON. Dankzij het OZON-project krijgen de dieren een veel grotere actieradius. Tegelijkertijd passen de bosbeheerders hun beheermaatregelen aan met onder meer een natuurvriendelijke herinrichting van de bosranden en een aanpassing van de recreatiezones.

Eerste ecoduct over Ring rond Brussel

Het ecoduct wordt de zesde brug voor dieren in Vlaanderen, de tweede binnen het Zoniënwoud - na het ecoduct over de spoorlijn Brussel-Luxemburg  op het Brussels Gewest -  en de eerste over de Ring rond Brussel. De constructie situeert zich tussen Groenendaal (Hoeilaart) en Waterloo, aan de voormalige renbaan met zijn Koninklijke Loge. De voorbereidende werken zijn dit voorjaar gestart en volgens de actuele planning zal het tegen de zomer van 2017 gebruiksklaar zijn. Het ecoduct wordt 60 meter breed en wordt natuurlijk ingekleed met bomen, struiken, poelen, stobben, boomstammen enzovoort, waardoor de dieren geneigd zullen zijn om het te gebruiken. Het wordt een ecologisch verantwoorde faunapassage met een zo klein mogelijke impact op het omringende bos. Onder meer wildrasters langs de Ring rond Brussel  en de E411 zullen de dieren naar het ecoduct leiden. De omgeving van het ecoduct is verboden terrein voor recreanten, want verstoring kan de oversteek van dieren sterk hypothekeren. Wie het ecoduct toch graag wil bezoeken, kan vanaf 2017 jaarlijks deelnemen aan gegidste wandelingen.

Samenwerken werkt

OZON kadert in het Europese LIFE+ programma, het financieel instrument van de Europese Unie dat milieu, natuurbescherming en klimaatprojecten in Europa ondersteunt. LIFE+ OZON heeft een budget van 10,3 miljoen euro waarvan LIFE+ tot 3,36 miljoen euro bijdraagt. De projectpartners leggen de rest van het bedrag bij.
Naast het Agentschap voor Natuur en Bos, het Agentschap Wegen en Verkeer, het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid en Leefmilieu Brussel nemen ook de gemeenten Hoeilaart, Overijse en Tervuren een deel van de financiering op zich. Het Département de la Nature en des Forêts (Wallonië), het United Nations Environment Programme en gemeente Sint-Genesius Rode ondersteunen het project symbolisch.