Extra zuurstof voor Keizer Karelvijver in Hoeilaart

woensdag, 14 oktober, 2020

Op 20 oktober starten de saneringswerken voor de Keizer Karelvijver in Hoeilaart. Dankzij het ruimen van het slib en rioleringswerken zal de waterkwaliteit van deze historische vijver sterk verbeteren. Iets verderop is ook gestart met de aanleg van het parkarboretum Groenendaal als extra aantrekkingspool voor bezoekers aan deze belangrijke onthaalpoort van het Zoniënwoud.

De Keizer Karelvijver is een van de twaalf vijvers op de bovenloop van de IJse. Ze worden gevoed door bronnen en door het riviertje de Ijse dat verder in het Zoniënwoud ontspringt. Regiobeheerder Patrick Huvenne: “De Keizer Karelvijver werd kunstmatig aangelegd voor de viskweek in de priorij van Groenendaal. Aangespoeld zand en bladmateriaal maken de vijver minder diep waardoor de levensnoodzakelijke zuurstof in het water vermindert. We moeten hem af en toe leegscheppen om hem te onderhouden.”

Betere waterkwaliteit en comfortabel wandelpad

De firma Heylen zal in opdracht van Natuur en Bos in een eerste fase het slib met een graafmachine uit de vijver halen en op lange richels leggen. Zo droogt het sneller en kan de ontwaterde specie als tweede fase na bijkomende controle 4 à 8 weken later worden afgevoerd. In een derde en laatste fase worden twee lozingspunten van water in de vijver aangepakt. “Afvoerwater van de Brusselse Ring en het gezuiverd water van het Bosmuseum Jan Van Ruusbrouc lopen in de vijver. Dat willen we stoppen door een riolering aan te leggen en aan te sluiten aan een de duiker onder de Ring. Ook deze ingreep zal de waterkwaliteit van de Keizer Karelvijver zeker ten goede komen en het past in de plannen om de Koningsvijvers beter in te richten”, vertelt Patrick.Natuur en Bos zal na die derde fase ook het wandelpad ter hoogte van de riolering moeten vernieuwen. “Wandelaars gaan dan tijdelijk hinder ondervinden in de wandelzone tussen het Bosmuseum en de priorijsite van Groenendaal, maar tegen volgend voorjaar zijn de werken klaar en zal iedereen van het vernieuwde wandelpad kunnen genieten.”

Blotevoetenpark

Iets verderop startte de firma Hertsens in opdracht van Natuur en Bos met de aanleg van het parkarboretum Groenendaal op een terrein naast het regiokantoor. “We voorzien er tegen eind dit jaar een grote nieuwe groenzone die de onthaalpoort Groenendaal absoluut gaat versterken. Er komt een wandelpad, een blotevoetenpad en speelelementen voor kinderen. We leggen meteen ook een nieuwe dienstparking aan zodat de rand van het arboretum Groenendaal niet langer geschonden wordt”, aldus Patrick.

Brabantse Wouden

Deze werken passen in de structuurvisie voor het Zoniënwoud en binnen het ruimere plaatje van het project Brabantse Wouden, de regio ten zuiden van Brussel en Leuven die omarmd wordt door het Hallerbos, Zoniënwoud en Meerdaalwoud. Brabantse Wouden wil deze bosgebieden beter met mekaar verbinden en zo het leefmilieu in die ruime regio versterken.