Het bos Hooggoed in Aalter wordt groter

donderdag, 26 november, 2020

Aalter krijgt er bos bij. Nadat een publieke plantactie niet kon doorgaan, wordt er deze week coronaveilig aangeplant door de arbeiders van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. Goed voor een kleine 6 hectare extra bos. Volgend jaar komt er nog eens 3 hectare bij.

Het Hooggoed in Aalter is ongeveer 120 hectare groot. Net zoals vele andere bossen en natuurgebieden wordt het Hooggoed tijdens de lockdown druk bezocht door wandelaars. In deze coronatijden wordt eens te meer duidelijk dat mensen behoefte hebben aan natuur dicht bij huis. Er is immers niets zo goed voor onze fysieke en mentale weerbaarheid als een wandeling in het bos

In het nieuwe bos zijn voornamelijk zomereik, wintereik, winterlinde, beuk, zoete kers, en winterlinde geplant. Daarnaast zullen eenstijlige meidoorn, hazelaar, lijsterbes, Europese vogelkers, sporkenhout en Gelderse roos aan de bosrand zorgen voor voedsel en nestgelegenheid voor allerlei diersoorten. Er is zo veel mogelijk gebruikgemaakt van zogenaamd autochtoon plantsoen, dat zijn bomen en struiken die afstammen van bomen van hier, waardoor ze perfect zijn aangepast aan onze groeiomstandigheden.

Enkele extra poelen en een dreef met wintereik moeten voor extra leven in het bos zorgen. In 2021 wordt een laatste deel van 3 hectare nieuw bos aangeplant. Goed voor in totaal zo’n 35 hectare nieuw bos sinds Natuur en Bos het gebied in beheer heeft. Het resultaat van de eerste aanplant vijftien jaar geleden wordt nu al volop gesmaakt door de bezoekers én door de vele inwoners van het bos.

“We weten allemaal dat Vlaanderen meer bossen nodig heeft. Daarom is het uitstekend dat we er ook in Aalter werk van maken,” zegt minister Demir.  Zij wil samen  met lokale besturen, natuurverenigingen, bosgroepen en private eigenaars 4000 hectare extra bos realiseren. “De ambitie is hoog,”  geeft de minister toe. “Maar als iedereen ‘een bosje’ bijdraagt, kunnen we samen de groenste inhaalbeweging ooit maken in Vlaanderen. Als bedrijven, verenigen en particulieren vanaf vandaag massaal gaan bebossen, plukken we daar later de vruchten van."