09.10.2017

Indiendatum eenmalige inrichtingswerken

Dien nog snel je aanvraag voor een project uitzonderlijke éénmalige inrichtingswerken in het kader van erkende natuurreservaten in. De deadline voor indiening ligt op 20 oktober 2017. Volgend op deze datum worden de projecten inhoudelijk beoordeeld en door de goedkeuringsprocedure geloodst, waarna je op de hoogte wordt gebracht van de beslissing.

Meer informatie over erkende natuurreservaten, vind je hier.