Inrichtingswerken mijnterrils in Thorpark

maandag, 23 augustus, 2021

Op 15 september starten in opdracht van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid inrichtingswerken in Klaverberg. Klaverberg ligt in de gemeenten As en Genk, in de buurt van het KRC-stadion bij de mijnterrils van Waterschei. Het maakt deel uit van het gebied Thorpark in het Nationaal Park Hoge Kempen.

“Klaverberg is een beschermd natuurdomein, maar wel eentje waar we recreanten welkom heten. Om de kwetsbare natuur beter te beschermen en tegelijk alle bezoekers meer comfortabele ervaringen aan te bieden, worden een aantal ingrepen en werken gepland. Daarmee willen we de belevingsvolle ontspanning in onze natuur verbeteren, maar tegelijk de bezoekers ook sturen richting de minder kwetsbare delen van het gebied. Zo zal het comfort voor de wandelaar verhogen en worden met respect voor de natuur kansen gegeven aan andere recreatievormen, waaronder ook mountainbiken”, klinkt het bij Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir.

Terril beter begaanbaar maken

Enkele jaren geleden werd het wandelroutenetwerk Thorpark geopend. Om de wandelpaden rond de terrils ook in natte periodes comfortabel begaanbaar te houden krijgen ze een afwerking in een halfverharding. De vlakte tussen de twee terrils wordt een rustzone met wandelpaden aan de rand. Dit biedt bescherming aan vogels die hun nest op de grond bouwen en aan de gladde slang, een Europees beschermde diersoort die hier voortkomt.

In As, in de buurt van de Fazantenstraat, wordt een trap aangelegd om de top van de lage terril gemakkelijker te bereiken. Verder wordt de parking aan de Fazantenstraat opgewaardeerd en in een latere fase wordt er hier een hondenlosloopzone voorzien.

Structuurvisie

Natuur en Bos, de betrokken steden en gemeenten en het Nationaal Park Hoge Kempen hebben een compromis ontwikkeld in de structuurvisie voor de Klaverberg. Die visie bepaalt de ambities op vlak van natuurbehoud en recreatie en hoe beide verzoend kunnen worden. Het voornamelijk open landschap van de terrils trekt unieke soorten aan met naast de gladde slang ook de rugstreeppad, of grondbroeders zoals de nachtzwaluw en de veldleeuwerik. Weidevogels zoals de veldleeuwerik leggen meerdere broedsels per jaar in uitgestrekte grasvlaktes, wat ze erg kwetsbaar maakt voor verstoring. Om hun toekomst veilig te stellen, om schapenbegrazing mogelijk te maken en om ongewenste recreatie te verhinderen, is beslist om rond het meest kwetsbare deel van het natuurgebied een raster te plaatsen. Binnen dat raster blijft wandelen mogelijk. Andere activiteiten worden er beperkt of enkel buiten het broedseizoen toegestaan.

Wandelboulevard

Het laagste niveau rond de mijnterrils, de zone met de grote plassen, ligt buiten het raster. Daar voorziet Natuur en Bos een bredere weg langs de zuidoostelijke flank, waar wandelaars, mountainbikers en ruiters gebruik van kunnen maken. Hier wordt ruim twaalf hectare ingericht als struinnatuur, waar bezoekers op allerlei manieren kunnen ontspannen. In een volgende fase zullen zitbanken en picknicktafels uitnodigen om er te genieten van een prachtig zicht op de omgeving.

Mountainbiken

De mogelijkheden voor hoogtemeters en uitdagingen voor mountainbikers bevinden zich in de toekomst vooral oostelijk van de lage terril. Hier wordt in 2022 samen met Sport Vlaanderen en met input van lokale clubs en bikers een technisch en uitdagend parcours ontwikkeld. Tijdens het najaar en het vroege voorjaar zullen deelnemers aan toertochten binnen het raster de lage terril kunnen beklimmen.

Aanvullend op het bestaande netwerk van routes wordt er een nieuwe mountainbikelus gerealiseerd via de noordelijke routes in Duinengordel, die in Bergerven en rond Station As, met o.a. aansluiting op de routes in Genk. Hiermee wordt invulling gegeven aan een missing link in het mountainbikenetwerk van het Nationaal Park Hoge Kempen.

“De terril van Waterschei, in het wandelgebied van Thor Park, ligt centraal tussen Genk, As en Oudsbergen. Deze iconische oude steenberg, die getuigt van het rijke Genkse mijnverleden, wordt erg gewaardeerd door bezoekers en vormt een magnifiek decor voor allerlei vormen van ontspanning. Samen met de andere gemeenten willen we met de inrichtingswerken de natuur extra versterken, het wandelen aangenamer maken en voor de mountainbikers op de oostelijke flank een alternatief uitdagend parcours uitwerken. Door deze ingrepen wordt de terril een nog mooiere mix tussen het verleden en de toekomst,” oppert Genks burgemeester Wim Dries.

Toegankelijkheidsreglement

Al deze recreatieve voorzieningen worden vastgelegd in een toegankelijkheidsregeling waar de verschillende partners zoals Natuur en Bos, de betrokken steden en gemeenten, de Bosgroep Limburg en het Nationaal Park Hoge Kempen aan gewerkt hebben. Voor de natuurdomeinen van Natuur en Bos zal die regeling met het nieuwe natuurbeheerplan in openbaar onderzoek gaan, vermoedelijk eind 2021.

“We hebben de voorbije periode gemerkt dat de mensen de natuur in eigen omgeving ontdekt hebben. Zo is ook de populariteit van onze mijnterrils sterk toegenomen. Met de geplande inrichtingswerken en de structuurvisie beschermen we dit uniek stukje landschap en geven we de bezoekers het nodige comfort om nog meer te genieten. Ik ben persoonlijk tevreden dat we onze Asserse toegang tot de terrils kunnen opwaarderen tot een mooie instapplaats en dat het eerste plateau een toffe plek kan worden voor ontmoeten, recreatie en beleving,” aldus Tom Seurs, burgemeester van As.

Op maandag 23 augustus om 19u organiseert Natuur en Bos met het Nationaal Park Hoge Kempen een webinar waarin meer duiding wordt gegeven bij de werken op korte termijn en de plannen op iets langere termijn. Wie liever op het terrein uitleg krijgt, is welkom op maandag 30 augustus om 19u aan de parking aan de Fazantenstraat in As. Inschrijven is verplicht en kan via www.nationaalparkhogekempen.be/nl/inrichtingswerken-mijnterrils-in-thorpark.

Meer info: