Jachtplannen in Vlaanderen digitaal beschikbaar

Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
dinsdag, 25 juli, 2017

De jachtplannen in Vlaanderen zijn voortaan online beschikbaar. Op www.geopunt.be staan de gebieden vermeld waarin er in Vlaanderen gejaagd wordt.

Wie wil jagen in Vlaanderen, moet een plan van zijn jachtterrein neerleggen bij de arrondissementscommissaris: het jachtplan. In dat plan staat aangegeven welke percelen mogen bejaagd worden en welke niet.

Als gevolg van het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014, dat de verwerking van de jachtplannen regelt, digitaliseerden het Agentschap voor Natuur en Bos en het Agentschap Informatie Vlaanderen alle jachtplannen in Vlaanderen. De papieren kaarten die vroeger alleen op afspraak konden bekeken worden in het kantoor van de arrondissementscommissaris, zijn sinds 20 juli 2017 online te raadplegen op de site van geopunt (in Kaarten en plaatsen > Natuur en milieu > Jacht).

De kaart geeft aan of een perceel opgenomen is als jachtterrein van een goedgekeurd jachtplan. Om privacyredenen zijn op de jachtplannen geen namen of andere persoonsgegevens weergegeven.

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Natuur: “De online publicatie van de jachtplannen is een enorme stap vooruit. Iedere eigenaar kan nu gemakkelijk nagaan of zijn perceel correct is weergegeven in een jachtplan.”

De kaart geeft de jachtplannen weer zoals ze werden goedgekeurd voor het jachtseizoen 2016-2017 (geldig van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017) en zal op regelmatige basis worden geactualiseerd.

Jachtplannen zijn een dynamisch gegeven. Als eigenaar van één of meerdere percelen beschik je over het jachtrecht en kun je aan anderen toelating geven om op je eigendom te jagen. De eigenaar kan het jachtrecht ook verhuren via een overeenkomst met een derde. Wie vaststelt dat zijn eigendom foutief is weergegeven op een jachtplan, kan dit laten rechtzetten. De procedure voor het wijzigen van een jachtplan is beschikbaar op de www.natuurenbos.be/jachtplannen (in de rubriek aanpassing van het jachtplan).   

De opname van nieuwe eigendommen in een jachtplan kan voortaan enkel mits schriftelijke toestemming van de eigenaar. Burgers wiens eigendom op dit moment niet werd opgenomen in een jachtplan hoeven zich dus niet langer zorgen te maken dat dit zonder hun medeweten alsnog zou gebeuren.

Wie in Vlaanderen met toestemming wil jagen op de percelen in een jachtplan, moet houder zijn van een jachtverlof en de voorwaarden respecteren over specifieke periodes en middelen. De regelgeving is ook terug te vinden op www.natuurenbos.be/wildbeheer.