Jachtverbod wolvengebied loopt af op 31 augustus

vrijdag, 28 augustus, 2020

De eerste wolvenroedel in België in meer dan 150 jaar is sinds eind april een feit. Om de vestiging van de roedel alle kansen te geven, trof Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir samen met Natuur en Bos en INBO in het voorjaar enkele cruciale maatregelen. De belangrijkste waren bijkomende terreincontroles, een intensieve monitoring, een verderzetting van de preventieve maatregelen en een tijdelijke jachtstop. Deze laatste maatregel loopt op 31 augustus af en wordt niet verlengd.

“Omdat de welpen en het wolvenkoppel zelf steeds minder op dezelfde locatie vertoeven, is het niet langer nodig om een totaal jachtverbod op te leggen. De wolven zijn nu zelf ook in staat om zich te verplaatsen naar andere rustgebieden in hun leefgebied, wat vrij uitgestrekt is”, zegt Demir.

De maatregelen om de Vlaamse wolvenroedels maximaal te beschermen blijven ook na 31 augustus grotendeels gehandhaafd. De bijkomende controles door de boswachters en natuurinspecteurs van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid en de intensieve monitoring via sporenonderzoek en wildcamera’s blijven verdergezet worden. Uit die monitoring kan op dit moment worden vastgesteld dat de wolven het goed doen en ook steeds mobieler aan het worden zijn. Natuur en Bos verspreidde enkele weken geleden nog beelden waarop duidelijk goed gegroeide en levendige welpen te zien waren. Ook de preventieve maatregelen voor kleinveehouders in de gebieden waar de wolf actief is blijven uiteraard bestaan.

De herstart van de jachtactiviteiten gebeurt via een zeer intens overleg, aansturing en opvolging door Natuur en Bos en Defensie. De veiligheid van de wolvenroedel blijft daarbij hoog op de agenda staan.

We bedanken iedereen die meegewerkt heeft aan de bescherming van de wolvenroedel de voorbije maanden, waaronder niet in het minst Defensie voor de goede samenwerking met betrekking tot het jachtverbod.