donderdag, 1 juli, 2021

De zomervakantie gaat van start en opnieuw zullen vele kinderen kunnen genieten van een geslaagd zomerkamp. Wellicht gaan de temperaturen de komende maanden ook de hoogte in, wat het risico op bos- of natuurbranden opnieuw vergroot. Om aan te geven hoe groot het risico op zo’n brand is, bestaat er een risicocode voor natuurbranden. Tot 30 september geldt een rook- en vuurverbod in bossen en natuurgebieden bij de codes geel, oranje en rood. Voor zomerkampen wordt een specifieke uitzondering gemaakt op het maken van een kook- of kampvuur.

Een vuur maken om te koken op kamp blijft steeds toegestaan. Een kampvuur maken in bos -of natuurgebied kan enkel wanneer de risicocode voor natuurbranden groen of geel is en op de voorziene plaatsen. De actuele codes zijn terug te vinden op www.natuurenbos.be/waarschuwingen. Natuurlijk blijven de huidige regels rond het maken van kampvuren steeds gelden. Om een kampvuur te maken buiten bossen (minstens 25 meter) heb je altijd toestemming nodig van de eigenaar of kampuitbater. De gemeentelijke regels kunnen bovendien strenger zijn. Zo kan het zijn dat de burgemeester een toestemming moet verlenen. Informeer je dus steeds goed op voorhand bij de gemeentelijke diensten. Een kampvuur maken op minder dan 25 meter afstand van een bos kan enkel als je daarvoor een specifieke toelating van Natuur en Bos hebt.

De afspraken voor deze zomer houden in dat zowel een kookvuur als een kampvuur enkel gemaakt mag worden op de daarvoor voorziene plekken. Er mogen geen brandversnellers gebruikt worden en er mogen absoluut geen brandbare materialen in de omgeving aanwezig zijn. Er moeten steeds blusmiddelen voorzien worden en vuur moet altijd met water gedoofd worden na de activiteit.

“Ik ben in de eerste plaats blij dat kinderen deze zomer terug op kamp kunnen gaan en dat ze zich daar volop zullen kunnen uitleven. Bij een kamp hoort nu eenmaal het buitengevoel. Dat betekent ook koken op een vuur of een kampvuur maken. Als de afspraken en richtlijnen goed gerespecteerd worden, moet dat ook op een veilige manier mogelijk zijn. Ik ben dus blij dat het kampgevoel op die manier helemaal terug zal kunnen zijn, maar roep iedereen ten allen tijde op tot waakzaamheid. Onze natuur is al zo schaars en kwetsbaar, laten we er goed zorg voor dragen” aldus Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid ontwikkelde twee handige visuals, die de afspraken voor organisatoren van zomerkampen verduidelijken.