Koppel ooievaarsjongen geringd in Webbekoms Broek

zondag, 27 juni, 2021

Heuglijk nieuws! Vandaag werden in Webbekoms Broek twee ooievaarsjongen geringd in aanwezigheid van regiobeheerder Frank Saey van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid en de gedeputeerden Ann Schevenels en Bart Nevens. Dit werd gevierd met een babyborrel. En daar horen natuurlijk ook suikerbonen bij.

Geduld werd beloond

Het bezoekerscentrum Webbekoms Broek en Natuur en Bos proberen al enkele jaren ooievaars naar Diest te lokken door ooievaarsnesten te zetten. Dat is nu dus gelukt. Eind 2016 werd er in Diest het eerste ooievaarsnest gezet en twee jaar later kwamen er al twee ooievaars op bezoek. Helaas mislukte de broedpoging. Eind vorig jaar werden nog twee extra ooievaarspalen bijgeplaatst. En deze keer met succes. Op 21 mei verscheen een eerste jong, gevolgd door een tweede enkele dagen later. Dit geslaagde broedgeval mag zeker bijzonder genoemd worden omdat het, buiten de welgekende kolonies van Planckendaal en het Zwin, zelden tot spontane nieuwe bezettingen komt.

Nu is de tijd aangebroken om de twee geboren jongen te ringen. De timing van de ringronde is cruciaal. Als de jongen te groot zijn, dan vliegen ze al weg. Zijn ze te klein, dan past hun ring nog niet en kunnen ze hem verliezen. Zijn ze precies oud genoeg, dan houden ze zich doodstil, terwijl ze twee ringen krijgen. Een wetenschappelijke voetring zorgt ervoor dat hun geografische verspreiding verder opgevolgd kan worden. In aanwezigheid van regiobeheerder Frank Saey, gedeputeerde Ann Schevenels (provinciedomeinen) en gedeputeerde Bart Nevens (leefmilieu) werden de jongen geringd door middel van een hoogtewerker. Aan de jonge ooievaars werd ook het gebruikelijke peter- en meterschap toegekend.

“Vanuit het bezoekerscentrum Webbekoms Broek speuren we steeds naar opportuniteiten om de natuur op een aangename en educatieve wijze aan het grote publiek aan te bieden. Vanuit deze invalshoek plaatsten we de eerste ooievaarsnesten. Met succes. Dit jaar is natuurlijk bijzonder. Eindelijk worden er in Vlaams-Brabant weer ooievaars geboren, in een domein met overgangen van pure recreatie over moderne rust- en ontspanningsplaatsen naar een natuurreservaat met daarin in het wild geboren ooievaars”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor de provinciedomeinen.

Life Delta project en Blue Deal

Vanaf komende zomer staan er heel wat werken gepland in Webbekoms Broek in het kader van een Europees LIFE-project, LIFE Delta. Dit project, in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij en provincie Vlaams-Brabant, krijgt Europese steun voor zijn bijdrage aan een betere omgeving en biodiversiteit. Het valleisysteem in het Webbekomsbroek zal verder hersteld worden. Dat betekent een forse verbetering van zowel natuurwaarden, recreatie, waterbeheer én waterveiligheid.

De ooievaar zal, naast vele andere vogel,- planten- en insectensoorten, alvast mee profiteren van de reeds uitgevoerde en nog op stapel staande grootschalige natuurinrichtingswerken in het Broek. De creatie van uitgestrekte wetlands, moerassen en bloemrijke hooilanden in de zogenaamde ‘natte natuur’-sfeer zoals beschreven in de Blue Deal maakt dat de ooievaar enerzijds makkelijker en anderzijds zeker voldoende voedsel zal vinden om zijn kroost groot te krijgen.

Naast het creëren van een meer natuurlijke waterhuishouding, is het doel ook om de oprukkende verdroging tegen te gaan in de domeinen van Natuur en Bos in Webbekom en Zelem. “Het is een tijdje geleden dat de ooievaar bij mij thuis langskwam”, lacht Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir. “Maar niet alleen voor die soorten is natte natuur van belang. Natte natuur is belangrijk voor ons allemaal. Vlaanderen wordt de laatste jaren steeds meer geconfronteerd met de gevolgen van droogte. Met de Blue Deal investeren we enorm in groot- en kleinschalige waterbuffering. De laatste 50 jaar is 75 procent van de natte natuur verdwenen en daar moeten we verandering in brengen door natte natuur aan te maken. Experten bevestigen dat het creëren van extra natte natuur een van de beste manieren is om ons te wapenen tegen droogte en tegelijk meer natuurlijke buffers te hebben voor hevige regenval”.

Bart Nevens, Vlaams-Brabants gedeputeerde voor leefmilieu en dierenwelzijn, besluit: “In de toekomst zullen er langsheen de Demerloop van de vallei tussen Diest en Aarschot nog meer ooievaarsnesten geplaatst worden om deze aaibare vogelsoort een extra boost te geven”

Meer info over werken Webbekomsbroek:

Bezoekerscentrum Webbekoms Broek - Provinciedomein Halve MaanOmer Vanaudenhovelaan 48 - 3290 DiestTel. 013 35 86 58 - webbekomsbroek@vlaams-brabant.be