Natuur en Bos start onderzoek nadat wolf vermoedelijk hond aanviel

donderdag, 12 november, 2020

Vanmorgen werd er in Houthalen een doodgebeten hond, een Bordercollie, aangetroffen. Naar alle waarschijnlijkheid is dit het werk van een wolf. Het kadaver lag op zo'n 30 meter van de tuin van een alleenstaande woning die zich in natuurgebied en in de kern van het wolventerritorium situeert. Volgens onze boswachter, die daar de nodige vaststellingen deed, zijn er twee scenario's mogelijk.

Ofwel kwam de wolf in de buurt van de omheining en is de hond uitgebroken om achter de wolf te gaan (bv. ter verdediging van zijn territorium).

Ofwel is de wolf in de tuin geweest met als bedoeling om de hond(en) te doden.

Omdat er geen wolvensporen en bloedsporen in de tuin werden aangetroffen, vermoeden we het eerste scenario.  

Om te voorkomen dat wolven in het dichtbevolkte Vlaanderen zouden leiden tot ernstige conflicten tussen mensen en deze roofdieren, werkt Natuur en Bos van de Vlaamse overheid samen met het wolvenplatform, waarin alle betrokken organisaties vertegenwoordigd zijn, aan een “protocol probleemwolven”. Dit protocol werd opgemaakt in samenspraak met buitenlandse en Vlaamse experten. Het protocol zit op dit moment in de afrondingsfase. Alle betrokken stakeholders krijgen op dit moment de tijd om eventuele opmerkingen of voorstellen tot aanpassing te bezorgen.

Omdat dit de eerste melding is van een wolvenaanval op een hond, hebben we dit incident afgetoetst aan het protocol probleemwolven. Op basis daarvan oordelen we dat er onvoldoende elementen zijn die aantonen dat deze wolf een probleemwolf zou zijn. Niettemin zet Natuur en Bos samen met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek haar monitoring van het gedrag van de roedel verder op.