Natuurherstel in Drongengoed

Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
maandag, 26 augustus, 2019

In 2018 is Natuur en Bos gestart met een groot heideherstelproject in het Drongengoed (Maldegem/Knesselare). Dit project loopt nog tot 2022 en eind augustus start de tweede fase van de kapwerken.  Aansluitend van september tot eind november worden plagwerken uitgevoerd. De focus ligt op het herstel en de versterking van heide en de heraanleg van lichtrijke bosranden. Zo wordt zowel het aanwezige bos als de heide rijker aan planten- en diersoorten én kwaliteitsvoller. Naast de natuurwaarde zal ook de belevingswaarde verhogen.

Herstel van Europese topnatuur

Het doel van het groot heideherstelproject is om  twee bestaande heidegebieden: het militair vliegveld van Ursel en het Maldegemveld, te verbinden via een corridor van een boomrijke heide van 7,2 hectare en om de totale oppervlakte heide te vergroten met 21,3 hectare. Naast het herstel van de heide wordt ook de oppervlakte aan bosranden vergroot. Drongengoed maakt deel uit van van het Natura 2000-netwerk en deze werken kaderen in het herstel van de Europese topnatuur en zijn voorzien in het ‘uitgebreid en gezamenlijk bosbeheerplan met deel landschapsbeheerplan’ (www.natuurenbos.be/drongengoed onder ‘Nuttige links’). Gezien de grootschaligheid van de werken worden ze ook door experten opgevolgd en waar nodig bijgestuurd.

Kap, frees-en plagwerken

Eind augustus wordt de tweede fase van de kapwerken uitgevoerd. Vanaf september worden de boomstronken van de terreinen waar vorig jaar gekapt werd, gefreesd.  Dit is nodig om daarna een degelijk beheer van de terreinen te kunnen doen. Nadat de stronken zijn uitgefreesd, wordt er geplagd. Bij plaggen wordt de strooisellaag van de bodem afgeschraapt. Door het verwijderen van het strooisel kunnen de onderliggende zaden van o.a. heide tot ontwikkeling komen. 

Meer natuur om van te genieten

De werken zullen zorgen voor meer biodiversiteit. Enkele diersoorten die hiervan zullen profiteren zijn bv. insecten zoals de aardbeivlinder, het groentje en de groene zandloopkever.  Ook de hazelworm en de levendbarende hagedis hebben lichtrijke, open, zandige terreintjes nodig. Overblijvende bomen vormen dan weer een ideale uitkijkpost voor de boompieper en boomleeuwerik. Op die manier stijgt de ecologische meerwaarde van het natuurgebied, maar tegelijk wordt dit ook interessanter voor de bezoeker. Een meer afwisselend beeld van open en gesloten bos, brede bosranden en heideterreintjes is erg aangenaam om in te vertoeven. Uit een bevraging blijkt dat bezoekers van het Drongengoed dit een belangrijke meerwaarde vinden. Het recent ingerichte speelbos en de nieuwe geplande wandellussen zorgen dat de recreant nog meer zal genieten van het Drongengoed!

Bosbalans

Natuur en Bos zorgt voor een positieve bosbalans. Boven op de 20 hectaren die voorzien was in het beheerplan en al gerealiseerd is in omgeving Maldegem-Knesselare, werd in 2018 en 2019 al 12,5 hectare aangeplant, onder andere via plantacties met verschillende scholen. Ook de komende jaren zet Natuur en Bos verder in op bosuitbreiding.

Hinder

De werken kunnen sowieso tijdelijke hinder met zich meebrengen, waardoor de Drongengoedweg en parking tijdelijk moeilijk bereikbaar zijn. Natuur en Bos excuseert zich voor de hinder en dankt u alvast voor uw begrip.

Infowandeling

Op zondag 15 september 2019 om 9u30 organiseert Natuur en Bos een volgende infowandeling. Afspraak aan Parking Krakeel, Drongengoedweg, Knesselare (parking voorbij het Jagershof).

Meer info

Meer informatie vind je op www.natuurenbos.be/drongengoed.Daar vind je ook een uitgebreid verslag van een infowandeling over de werken.