Natuurinspectie klist 7 wildcrossers

Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
dinsdag, 22 december, 2020

Tijdens twee controleacties in Limburg werden door Natuurinspectie zeven motorrijders betrapt op crossen in natuurgebied. Enkele overtreders gedroegen zich bijzonder agressief en roekeloos tijdens de controle en wilden wegvluchten. Een door de inspecteurs opgezette fuik zorgde er echter voor dat ze niet konden ontsnappen. Het parket Limburg nam de motorfietsen in beslag.

Op zondag 08 november 2020 in Houthalen-Helchteren en op zaterdag 19 december 2020 in Dilsen-Stokkem werd door natuurinspectie - in samenwerking met boswachters en bijzondere veldwachters - twee succesvolle acties beteugeling wildcrossen opgezet. Hierbij werden in totaal 7 wildcrossers geverbaliseerd. 6 enduro-motorfietsen werden in beslag genomen.

Het Bos- en Natuurdecreet verbiedt elke vorm van gemotoriseerd verkeer in alle bossen en op alle terreinen die beheerd worden in het kader van natuurbehoud. Ze hebben een ecologische, sociale en educatieve functie waarbij zachte recreatie nagestreefd wordt. Harde recreatie zoals rondritten met motoren, quads en terreinwagens zijn in Vlaanderen onverenigbaar met bovenvermelde functies. Niet alleen verstoren ze de aanwezige fauna en flora, ze zorgen ook voor veel ergernis bij bezoekers die van de rust in de natuur willen genieten.

Het is niet altijd eenvoudig om overtreders te beteugelen. Vroeger negeerden crossers regelmatig de stoptekens van bevoegde personen om zich zo van de controle te onttrekken. Om de herhaaldelijke overlast aan te pakken zijn het Parket Limburg, de bevoegde lokale politiezones en de Natuurinspectie tot een actieplan gekomen waarbij aangepaste hulpmiddelen kunnen ingezet worden. Overtreders komen in een soort opvangtrechter - een fuik - terecht waaruit ontsnappen niet mogelijk is.

Sinds de start van dit actieplan, april 2018, werden in totaal 16 motorfietsen en 2 quads gerechtelijk in beslag genomen. Eén overtreder werd nog maar pas in januari 2020 door de correctionele rechtbank van Tongeren veroordeeld. Hij kreeg toen een geldboete van 2000 euro en verbeurdverklaring van zijn motorfiets. Toch werd de man op 19 december 2020 opnieuw betrapt voor gelijkaardige feiten waarbij hij zich weerspannig gedroeg.