Natuurinspectie onderschept grote lading beschermde vogels

Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
woensdag, 2 oktober, 2019

De Natuurinspectie van Natuur en Bos slaagde erin om samen met de grenscontrole van FAVV een grote hoeveelheid vogels te onderscheppen op de luchthaven van Zaventem. Op het nippertje kon de lading op de startbaan van de luchthaven worden tegengehouden.

In 25 houten kisten werden ruim 700 vogels bestemd voor Malta, aangetroffen. Het betrof zowel inheemse vogels zoals putters, goudvinken, appelvinken, kruisbekken, kneus, fraters, roodborstjes, ortolanen, kool- en pimpelmezen, merels, wielewalen, bijeneters, hoppen, kwikstaarten, gekraagde en zwarte roodstaarten, wulpen, regenwulpen, kieviten, tureluurs, zilverplevieren,... als exotische soorten: reuzetoekans,  7 soorten touraco's, rosella's, wevers, parkieten, exotische sijzen, kardinalen en diverse kweekvormen...

Uit een eerste steekproef bleek dat vele vogels gefraudeerde ringen aanhadden. De lading werd overbracht naar het natuurhulpcentrum van Opglabbeek waar de natuurinspecteurs overgingen tot een verdere, grondige controle. Hier bleek dat ruim 300 vogels valse of gefraudeerde ringen aanhadden.  Ook CITES kwam ter plaatse om de exotische soorten nader te onderzoeken en ook hier bleek dat er onregelmatigheden waren.

De gefraudeerde vogels werden definitief in beslag genomen en zullen worden vrijgelaten in een geschikt gebied. De vogels die correct geringd waren,  werden de volgende dag teruggegeven aan de eigenaar.

De waarde van de hele lading wordt geschat op zo’n 150.000 euro. Er bleken zelfs 2 vogels ter waarde van 12.000 euro  aanwezig te zijn. Door deze actie hoopt natuurinspectie dat de transporteurs van vogels gaan nadenken.

(Foto © Joris Casaer 2013)