Nieuwe bebossingssubsidie en online simulator moeten mensen makkelijker eigen bos doen planten

vrijdag, 29 januari, 2021

De doelstelling van het bosuitbreidingsplan van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir is duidelijk: 4000 hectare bijkomend bos tegen 2024. Eén van de elementen uit het bosuitbreidingsplan is het makkelijker maken van het realiseren van eigen bos. Daarom zet minister Demir hard in op het wegwerken van drempels die op het pad naar een eigen bos kunnen liggen. Zo bijvoorbeeld ook de aanvraag voor bebossingssubsidies. Dat wordt nu door een slimme simulator een pak eenvoudiger en sneller.

Plant je eigen bos

Midden oktober lanceerde minister Demir de publiekscampagne ‘Plant je eigen bos’. Deze campagne moet iedereen activeren bij te dragen aan de bosuitbreiding in Vlaanderen. Door mee te planten met plantacties of door zelf een bos te planten op een eigen grond. Samen planten op plantacties is momenteel geen optie omwille van corona. Daarom wordt nu de aandacht volledig gelegd op personen of instanties die over grond beschikken of zich engageren om een grond te verwerven om nadien te bebossen.

De boodschap is helder. Plant je eigen bos. Plant nu je bos voor de toekomst. Voor je kinderen, familie, kleinkinderen, vrienden, voor jezelf. Waarom nu? Omdat het nooit eerder zo eenvoudig was. Omdat we samen met verschillende partners zij aan zij staan om iedereen optimaal te begeleiden doorheen het proces.”, tekent minister Demir op.

Bebossingssubsidie

Minister Demir kondigt vandaag de nieuwe bebossingssubsidie aan. Deze subsidie draagt bij in de kosten van plantsoen voor een bebossing én zorgt in één klap ook voor een vergoeding ter compensatie van het grondwaardeverlies. Om alle drempels van tafel te vegen, werd voor deze tegemoetkoming door Natuur en Bos van de Vlaamse overheid een innovatieve online simulator ontwikkeld. Deze simulator zorgt ervoor dat elke grondeigenaar met enkele muisklikken meteen zijn of haar subsidiebedrag kent en de aanvraag kan finaliseren. De demoversie van de simulator kan u via deze link downloaden of via deze link bekijken.

Op deze manier wil minister Demir de stap om een eigen bos te planten gevoelig verkleinen. De administratieve rompslomp die al eens durft opduiken bij het aanvragen van subsidies wordt hiermee tot een minimum herleid.

De bosalliantie

Zij die zich willen engageren voor meer bos in Vlaanderen door een eigen bos op eigen grond te planten, particulieren, bedrijven, organisaties..., kunnen zich registreren op www.plantjeeigenbos.be. Via deze website klik je makkelijk door naar de simulator. Door je te registreren word je in contact gebracht met een partner uit de bosalliantie die jou persoonlijk verder begeleidt in de realisatie van je bos: Natuur en Bos, De Bosgroepen, Natuurpunt of Bos+. Want zo’n engagement hoef je niet alleen aan te gaan.