Nieuwe natuurloop in De Pomp - Blakheide - Kolonie

Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
donderdag, 24 juni, 2021

Vlaanderen is sinds woensdagavond een nieuwe natuurloop rijker! De nieuwe looplussen zijn samen 16 km lang en doorkruisen de mooiste natuurgebieden van de gemeentes Beerse, Rijkevorsel en Merksplas. De 100% natuurlopen vormen een permanent parcours dat lopers langs unieke natuur in Vlaanderen brengt. Bedoeling is om mensen al sportend dichter bij de natuur te brengen.

Gezonde lucht tanken in het groen

Natuur maakt mensen gezonder, dat is bewezen en dat ook sporten goed is voor het lichaam, staat al lang niet meer ter discussie. De ontwikkeling van deze natuurloop is een mooi resultaat van de samenwerking tussen de natuur- en sportsector. Natuurlopen zijn permanente uitgestippelde looproutes dwars door prachtige Vlaamse natuur.

“Natuur en Bos biedt iedereen de kans om in een uniek kader te sporten, zeker ook hier in de prachtige domeinen als De Pomp – Blakheide en Kolonie. Dit gevarieerde landschap nodigt uit tot recreëren. Joggers, fietsers en wandelaars kunnen hier volop sporten en genieten in Vlaamse topnatuur. We denken een goed evenwicht gevonden te hebben tussen natuur en recreatie in deze gebieden!”, zegt Hildegarde Quintens, Regiobeheerder bij Natuur en Bos.

Natuurloop De Pomp - Blakheide - Kolonie

De natuurloop bestaat uit 3 lussen in verschillende natuurgebieden. De afstanden (4,2 – 5,2 en 6,9) kunnen gecombineerd worden waardoor elke loper er zijn of haar sportieve uitdaging vindt. De natuurgebieden tonen veel verscheidenheid waardoor er heel wat variatie zit in de verschillende parcours.

Ter hoogte van het speelpleintje Poelberg (Rijkevorsel) start de groene lus van 4,2 km doorheen De Pomp. De blauwe lus van 6,9 km kan je starten vanaf de parking Blakheide (Beerse) of de parking aan de Plantentuin ‘De Kleine Boerderij’ (Merksplas). De rode lus van 5,2 km start dan weer aan Merksplas Kolonie.

“Alle drie de natuurgebieden zijn een restant van de historische Ab(t)sheide. Ze strekken zich uit over de gemeenten Rijkevorsel, Beerse en Merksplas. We hopen dat de lopers er tijdens het sporten ook met volle teugen kunnen genieten van de pracht die de natuur hier te bieden heeft”, zegt Nathalie Stoffelen, schepen van sport van de gemeente Rijkevorsel.

De Pomp bestaat uit een gelijknamige kleiput die omgeven wordt door gemengd loofhout en dennenbos. Op de kleiput broeden futen en groeien zeldzame plantensoorten als loos blaasjeskruid en vlottende bies.

De Blakheide is een waardevol natuurgebied met naast een grote kleiput (Blak) ook een afwisseling tussen voornamelijk loofbos en een aantal heideveldjes. Natuurinrichtingswerken zorgden er onder andere voor de creatie van open stukken in functie van spontane bosontwikkeling en heideherstel.

Merksplas kolonie
Het meer dan 500 ha grote gebied Merksplas Kolonie is op vandaag vooral een plek voor verschillende soorten vogels (o.a. spechten), vleermuizen, insecten en andere bewoners. Kenmerkende dreven, open akkers, vennen en graslanden wisselen elkaar af. Sinds 1999 is het gebied cultureel-historisch erfgoed.

“Corona heeft de deuren geopend voor het buitensporten”, aldus Rommy Swinnen, schepen van sport van de gemeente Beerse.

“Elk van de partners nam een deel van het werk voor haar rekening. Door dit mooi staaltje bovenlokale samenwerking, kunnen we vandaag deze prachtige natuurloop openen waar lopers uit de ruime omgeving hun sporthart kunnen ophalen”, aldus Kris Govers, schepen van sport van de gemeente Merksplas.

Sporters beleven meer

Sporten is gezond, zowel voor de fysieke uithouding als de mentale veerkracht. Voeg er een groene omgeving en een portie natuurbeleving aan toe en je bekomt de ideale balans voor een deugddoende activiteit.

‘De herkenbare signalisatie met afstandsaanduidingen tonen jou de weg en motiveren je om door te zetten. Dus trek jouw loopschoenen aan en blijf vooral sporten, want sporters beleven meer, zeker in de natuur’, aldus Kris Mertens, consulent Sportieve vrije tijd bij Sport Vlaanderen.