Nieuwe poelen verwelkomen kamsalamanders

dinsdag, 4 februari, 2020

Vanaf 3 februari starten in Smetlede (Lede) werken om vier nieuwe poelen te graven. Deze nieuwe poelen moeten het bestaande poelennetwerk in de Vallei van de Serskampse beek versterken. Zo wordt de toekomst voor de zeldzame kamsalamander veilig gesteld.

Poelen als deel van een netwerk

De vier nieuwe poelen die nu gegraven worden in Smetlede zullen een diameter van ongeveer 20 meter hebben en een tweetal meter diep zijn. Deze poelen versterken het bestaande poelennetwerk dat hier al ligt. In een volgende fase, in augustus/september van dit jaar, worden nog eens vijf bestaande poelen in de Vallei van de Serskampse Beek en het Paellepelbos uitgebreid. Boswachter Reinhart Cromphout: “Natuur en Bos streeft ernaar om een poel te hebben om de 300 tot 350 meter. Deze nieuwe poelen vormen stapstenen die de verspreiding van de kamsalamander en andere amfibieën moeten verbeteren.” Het poelennetwerk loopt van Smetlede (Gemeente Lede) tot Paellepelbos (Gemeente Wetteren en Natuur en Bos) en de Heide (in beheer bij Natuurpunt).

Kamsalamander, een amfibie met Europese bescherming

In de regio worden alle salamandersoorten die in Vlaanderen leven aangetroffen: de alpenwater-, kleine water-, vuur-, vinpoot- en kamsalamander. Kamsalamanders danken hun naam aan de getande rugkam die de mannetjes in het voorjaar ontwikkelen. Een belangrijk kenmerk is ook de oranje buik met daarop zwarte vlekken. De kamsalamander is een grote salamander die een lengte kan bereiken van wel 20 cm. Hij is de meest bedreigde en meest zeldzame van de salamanders.Deze werken dragen bij aan de realisatie van de Europese natuurdoelen. Europa heeft zich tot doel gesteld om de achteruitgang van de natuur een halt toe te roepen door de nodige ruimte te bieden aan leefgebieden met soorten die van levensbelang zijn voor de Europese biodiversiteit. De kamsalamander is één van die 107 Europees beschermde soorten die in Vlaanderen voorkomen.

“Niet alleen de zeldzame kamsalamander heeft baat bij het graven deze extra poelen”, zegt boswachter Reinhart Cromphout, “ook tal van andere vogels, insecten, planten en andere amfibieën zullen mee kunnen profiteren van deze bijkomende poelen. Poelen zijn ideale minibiotoopjes. Ze bevorderen niet alleen de populaties kikkers en amfibieën, maar ze trekken ook specifieke oever- en waterplanten aan en lokken op die manier ook diverse insecten en (water)vogels.

Verder bouwen aan een netwerk

Tussen 2012-2015 werden reeds 9 amfibieëntunnels geplaatst door een samenwerking van de gemeenten Wetteren en Wichelen, Regionaal Landschap Schelde-Durme, Natuurpunt en Natuur en Bos. Na een eerste realisatie door Regionaal Landschap Schelde-Durme in 2012, plaatste Natuur en Bos samen met de gemeente Wichelen en Wetteren in 2015 nog eens acht amfibietunnels. Ook op eigendommen van particulieren, Tom Maes in het bijzonder, worden sindsdien bijkomende poelen gegraven dankzij ondersteuning van Regionaal Landschap en Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen. Dankzij de inspanningen van verschillende partners, zoals Natuurpunt, de gemeenten Wichelen, Wetteren en Lede, het Regionaal Landschap, de Bosgroep, private eigenaars en Natuur en Bos, is de hele omgeving van de Vallei van de Serskampse beek een ware hot spot voor amfibieën. Met deze nieuwe poelen en dankzij de continue inspanningen van alle partners stellen we de toekomst van de kamsalamander en vele andere dieren veilig.