Nieuwe subsidie voor preventieve maatregelen voor everzwijnschade

maandag, 22 maart, 2021

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid lanceert een nieuwe projectsubsidie voor initiatieven die bijdragen aan preventie van everzwijnschade. Op die manier werken we een evenwichtige manier van samenleven met everzwijnen in Vlaanderen in de hand. De focus van de projectoproep ligt op collectieve en ruimtelijk relevante voorstellen. Er wordt voor deze projectoproep 140.000 euro voorzien.

Everzwijnen zijn al enkele jaren aan een opmars bezig in Vlaanderen. Goed nieuws voor de gezondheid van onze natuur, maar helaas brengt dit ook vervelende situaties met zich mee. Ze eten graag én alles wat op hun pad komt. Dat zorgt niet zelden voor wrevel en weerstand. Preventieve maatregelen kunnen zeker soelaas bieden. Daarom lanceert Natuur en Bos een projectsubsidie om samenwerkingsprojecten rond preventieve maatregelen te stimuleren.

Projecten die in aanmerkingen komen voor subsidie moeten duidelijk getuigen van een gemeenschappelijke aanpak. De verschillende actoren (landbouwsector, natuursector, jachtsector, overheden) moeten samenwerken bij de uitrol van de projecten en moeten een breed gedragen oplossing voorleggen voor samenleven met everzwijnen op lange termijn. Particulieren of individuele bedrijven komen niet in aanmerking voor een subsidie.

Enkele voorbeelden van maatregelen die in aanmerking komen tot subsidie zijn: plaatsing van rasters aan de randen van een woonzone, wildroosters, inrichting van natuur, alternatieven om preventief de everzwijnpopulatie te sturen, plaatsing van waarschuwingsborden, etc. Het voor te leggen ruimtelijk plan moet een aanpak op niveau van everzwijnpopulatie bevatten, zowel op korte als op lange termijn.

Minister Demir heeft intussen ook beslist dat Natuur en Bos blijft instaan voor de ophaling van kadavers van zwijnen wanneer de wildbeheereenheden ze afgeschoten hebben.