Nieuwe toegangsweg en ruiterpad voor Buggenhoutbos

Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
zaterdag, 20 november, 2021

De laatste jaren gebeurden heel wat inspanningen om Buggenhoutbos nog toegankelijker te maken voor de vele recreanten. Op zaterdag 20 november namen boswachter Reinhart Cromphout en schepen Geert Hermans de tijd om enkele nieuwe realisaties officieel voor te stellen. Er werd een nieuwe toegang en ruiterpad geopend. Daarnaast werden ook nog 2 kunstwerkjes voorgesteld die een rol speelden in de geschiedenis van het bos.

Buggenhoutbos is een zeer drukbezocht bos. Van ver buiten de gemeente komen mensen al jaar en dag om er te wandelen, sporten, fietsen, spelen en nog veel meer. Vanop één van de parkings moest je jammer genoeg een stukje van de drukke Kasteelstraat afwandelen om het bos te bereiken. Om deze gevaarlijk toestand te vermijden werd recht tegenover de parking een nieuwe toegang voorzien. Het nieuwe opengestelde pad is de vroegere toegang van het voormalige boshuis.

Sinds dit voorjaar kunnen ruiters gebruik maken van de brede Bareeldreef die dwars door het bos loopt. Op dit brede verharde pad kunnen wandelaars, ruiters en fietsers met respect voor elkaar samen het bos doorkruisen. Alle andere paden zijn telkens voor één specifiek recreatietype bestemd.

Er werd van de gelegenheid ook gebruik gemaakt om het bronzen brandklokje en het ijzeren everzwijn voor te stellen. Het brandklokje hing vroeger op aan het boshuis, dat oorspronkelijk werd gebouwd als jachtpaviljoen. Het klokje werd gebruikt om de jagers bij elkaar te roepen na de jacht. Toen het boshuis werd afgebroken, werd beslist om het brandklokje te houden en op te hangen aan de nieuwe windschuur. Deze dient om het materiaal van de bosarbeider op te bergen. Behalve het brandklokje hangt ook een ijzeren everzwijn aan de windschuur. In 2004 streek het televisieprogramma Fata Morgana neer in Buggenhout. Eén van de opdrachten was het maken van een kunstwerk binnen een tijdspanne van één week. In een paar dagen tijd werd een ijzeren aardappel met everzwijn op ontworpen. Het kunstwerk werd jammer genoeg grotendeels aangetast door de tand des tijds, maar het everzwijn kon gered worden.

Omdat er steeds nieuwe inspanningen dienen te gebeuren, starten op 22 november vellingswerken in de dreef. De bomen staan te dicht op elkaar en sommige zijn afgestorven. Daarom vindt een dunning plaats om de dreefbomen meer ruimte te geven. Er zullen bomen gedemonteerd worden met een hoogtewerker. De werken duren normaal 3 dagen. Het pad blijft toegankelijk. Ook in het bos worden een 5-tal gevaarlijke dode bomen geveld.