31.03.2017

Openbaar Onderzoek Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen binnenkort van start

De Vlaamse regering keurde op vrijdag 31 maart 2017 de kaart van de Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen in Vlaanderen definitief goed. Hiermee bereikte ze een akkoord om 12.262 hectare zonevreemde bossen beter te beschermen. Dit betekent een belangrijke stap in het vrijwaren van waardevolle, maar ruimtelijk bedreigde Vlaamse natuur. Het openbaar onderzoek vindt plaats van 16 mei tot en met 14 juli 2017.

De verdeling per provincie is als volgt : 5.137 ha in Antwerpen, 2.773 ha in Limburg, 2.207 ha in Vlaams-Brabant, 1.786 ha in Oost-Vlaanderen en 359 ha in West-Vlaanderen. Per ruimtelijke bestemming gaat het over volgende oppervlaktes: 7.910 ha in landbouwgebied, 1.630 ha in gebieden voor functie wonen, 1.352 ha in gebieden bestemd voor recreatie, 502 ha in gebieden voor bedrijvigheid (vb. industrie) en 868 ha in overige niet-groene bestemmingen.

Het openbare onderzoek vindt plaats van 16 mei 2017 tot 14 juli 2017. Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen zijn eventuele bezwaren en opmerkingen formuleren. Het openbaar onderzoek zal worden aangekondigd via pers en op deze website van het ANB. Kaarten zullen ter inzage liggen bij de betrokken gemeenten. Het ANB maakt eveneens een apart online geoloket MKWB waar je de kaart kunt consulteren. Via dat geoloket kan de burger ook opmerkingen op de ontwerpkaart indienen tijdens het openbaar onderzoek. 

Na het openbaar onderzoek zal een bijgestelde kaart definitief worden vastgesteld door de Vlaamse regering.