03.01.2018

Opgelet: stormtij op komst!

De Schelde en haar zijrivieren hebben deze namiddag te kampen met sterk verhoogde waterpeilen. De voorspellingen gaan uit van een gevaarlijk stormtij. Een keten van gecontroleerde overstromingsgebieden van het Sigmaplan is klaar om overtollig rivierwater op te vangen om wateroverlast zoveel mogelijk te vermijden. Deze gebieden zijn dan ook niet toegankelijk vandaag:

Meer info: http://sigmaplan.be/nl/nieuws/stormtij-op-komst