Parende ooievaars in Webbekoms Broek

Eind juli 2016 plaatste het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) met behulp van de Diestse brandweer een ooievaarsnest op de schouw van het bezoekerscentrum in het provinciedomein van de Halve Maan. Sinds zondag 8 april wordt dit nest ingenomen door een koppel parende ooievaars.

Elk voorjaar passeren heel wat ooievaars het Webbekoms Broek, maar het is wel al honderd jaar geleden dat er nog een ooievaarskoppel aan het broeden was. Vandaar de beslissing om twee jaar geleden kunstmatige nesten te plaatsen. Met resultaat!

Ooievaars zijn immers standvastige vogels:  ze zijn trouw aan hun partner én aan hun broedplaats. In Webbekoms Broek gaat het dus waarschijnlijk om een nieuw gevormd paar van minstens 3 jaar oud.  Alle waarnemingen wijzen in de goede richting: veel gekletter en gepaar en geregeld brengt het mannetje ook takken bij, terwijl het vrouwtje lange tijd plat op het nest blijft liggen. De inschatting is dat ze deze week zullen beginnen te broeden.

De laatste wilde ooievaars verdwenen uit onze streken eind 19° eeuw. Herintroductieprogramma's in Planckendaal en het Zwin gaven niet de verwachte verspreiding. Toch zijn er recente aanwijzingen dat meerdere trekkers in Vlaanderen een nest beginnen. In Nederland lukte het wel en daar spreekt men, net als in Duitsland, over Ooievaarsdorpen.

De ooievaar heeft recent nog internationaal het statuut “niet bedreigd” gekregen en als je weet dat bv. in Polen vorig jaar nog 52.000 nesten geteld werden is dit te begrijpen. Een echte knuffelsoort met veel volkse verhalen eromheen, maar toch ook een straffe vogel. Een trek vanuit Westelijk Afrika over Gibraltar, dat is niet niks. En dat om hier op een schouw of paal weer en wind te trotseren.

Na de grauwe klauwier vorig jaar en de bever in 2016 is deze nieuwkomer van harte welkom. We volgen het voor u op. Het koppel is te bezichtigen vanop de parking. Verdere toegang is voorlopig afgesloten omwille van begrijpelijke voorzorgsmaatregelen, verstoring is in deze fase uit den boze.