Pilootproject voor natuurbegraafplekken in Nationaal Park Hoge Kempen

donderdag, 29 oktober, 2015

Na geboortebossen zijn nu ook natuurbegraafplekken in Vlaanderen stilaan een bekend fenomeen. Meer en meer steden en gemeenten zijn hiervoor vragende partij. Vlaams minister Joke Schauvliege laat nu onderzoeken of ook in natuur- en bosgebieden natuurbegraafplekken mogelijk zijn. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) brengt de mogelijke locaties en randvoorwaarden in kaart. In het Nationaal Park Hoge Kempen in Rekem start hiervoor een pilootproject.    

Natuurbegraafplekken zijn plaatsen in de natuur waar je een overledene of zijn as kunt begraven. Alles  draait daarbij rond natuur- en milieubewustzijn. Enkel milieuvriendelijke,  biologisch afbreekbare materialen komen aan bod. De zones kunnen zich zowel situeren in bossen als op open natuurterreinen. Het begraven gaat perfect samen met het natuurgebeuren. De natuur blijft volledig haar gang gaan. 

Proeftuin

Nederland, Engeland en Duitsland beschikken al over natuurbegraafplekken. Om het concept  nu ook “op maat van Vlaanderen” af te toetsen, zocht en vond het Agentschap voor Natuur en Bos een geschikte testlocatie in een bosdomein in Rekem (Lanaken) aan de rand van het Nationaal Park Hoge Kempen. De recent uitgevoerde beheerwerken laten er een goede uitbouw van zo’n natuurbegraafplek toe. Ook de nabijheid van de historische begraafplek van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZC) is een belangrijke troef. Aangezien de zone van de testcase Rekem in een natuur- en bosgebied ligt, zal hier de piste met crematie as in biologisch afbreekbare urnen zonder herkenningstekens worden onderzocht.

Het gemeentebestuur van Lanaken en het OPZC waren meteen enthousiast en bereid om mee te werken aan de testcase. Ze zullen samen met het Agentschap voor Natuur en Bos onderzoeken of de locatie geschikt is om op termijn als natuurbegraafplek in te richten. De bedoeling is om alle parameters in kaart te brengen en een coherente visie uit te werken. De case geldt dan ook als proeftuin voor mogelijke andere locaties in Vlaanderen.

Minister Joke Schauvliege: “We willen de mensen in al hun levensfasen dichter bij de natuur brengen. Dat doen we door geboortebossen aan te planten en door recreatie en natuurbeleving volop te promoten. Met natuurbegraafplekken krijgt nu ook een overledene een plaats in de natuur en kunnen zijn nabestaanden hem daar gedenken.”