Polders van Kruibeke bekroond met Natura2000 Award

donderdag, 15 oktober, 2020

Dit jaar is alles anders, zo ook de uitreiking van de Europese Natura2000 Awards. Geen receptie in Brussel want de awards werden gisterenavond via een online ceremonie bekend gemaakt. Voor de medewerkers van het Life+ Scalluvia-project kon dit de pret niet bederven want zij sleepten een Natura2000 Award in de wacht. Een kroon op het werk van de vele vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor de Polders van Kruibeke!

Het Life+ project Scalluvia herstelde natte natuur in de Polders van Kruibeke, het grootste overstromingsgebied langs de Schelde van het Sigmaplan. Natuurontwikkeling in dichtbevolkte gebieden stuit dikwijls op weerstand. Dat was ook zo in Kruibeke, de publieke opinie rond de Polders van Kruibeke is in 15 jaar geëvolueerd van enorme weerstand naar trots en enthousiasme. Het project Scalluvia werd winnaar in de categorie ‘verzoenen van belangen en percepties’ omdat het erin geslaagd is omwonenden en betrokkenen mede-eigenaar te maken van het natuurgebied. Veerle Campens, projectcoördinator Natuur en Bos: “Met het maken van nestkasten, bijenhotels en een takkenwal bouwden de lokale scholieren letterlijk mee aan het project. We investeerden in de opleiding en uitrusting van vrijwilligersverenigingen KRUIN, Barbiergidsen en Natuurouders. Heldere communicatie en participatie waren de sleutels tot meer draagvlak. De 10 sleutels tot mede-eigenaarschap die daarvoor gebruikt werden, zijn nuttige handvaten voor gelijkaardige natuurprojecten in Europa.”

Met deze Natura2000 Award wil de Europese Commissie de uitblinkers in draagvlakversterking voor haar beleid rond natuur en biodiversiteit in de schijnwerpers plaatsen.

Binnen het Europese Life+ project Scalluvia werkten de gemeente Kruibeke, natuurvereniging Kruin en de uitvoerders van het Sigmaplan – Natuur en Bos van de Vlaamse overheid en De Vlaamse Waterweg nv – samen. Van 2013 tot 2018 zorgde het voor de revival van elzenbroekbossen in de Polders van Kruibeke. Scalluvia investeerde tegelijk in een meer natuurlijke inrichting voor twee kreken. Zo’n 90 hectare kreeg een optimale natuurinrichting zodat zeldzame soorten als bittervoorn, kleine modderkruiper, blauwborst, ijsvogel, woudaap, purperreiger en zelfs otter en bever zich er weer helemaal thuis voelen.

Meer info