Quickscan Natuurherstelwet

woensdag, 19 april, 2023

Quickscan en juridische evaluatie van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende natuurherstel

Impactanalyse natuurherstelwet op sectoren in gebieden buiten Natura 2000 in Vlaanderen

Onderstaande Quickscan biedt een eerste, kwalitatief inzicht van de mogelijke impact van het ‘Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende natuurherstel’ (versie 28 maart 2023, hierna ‘Natuurherstelwet’) op verschillende aspecten binnen het Vlaamse beleid.

Juridische analyse van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende natuurherstel

Naast de Quickscan is er ook een advies over de juridische implicaties:

Juridische evaluatie van het voorstel van de Commissie voor een verordening betreffende natuurherstel – rechtsgrond, subsidiariteit, evenredigheid en rechtsmiddelen: