Rondreizende otterexpo komt naar Blaasveldbroek

Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
woensdag, 13 oktober, 2021

-WILLEBROEK- De tentoonstelling ‘Olga de otter’ houdt van 13 tot 31 oktober halt in Blaasveldbroek. Deze expo wil iedereen warm maken voor de de otter in onze contreien. Ze kwam tot stand binnen het project Otterland, een samenwerkingsverband van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, WWF-België, de Regionale landschappen Schelde-Durme en Rivierenland en tal van andere partners.

Terugkeer van de otter, een opmerkelijk en symbolisch dier!

2021 werd uitgeroepen tot Jaar van de Otter. In Nederland vieren ze ondertussen een succesvolle herintroductie van maar liefst 400 exemplaren in het wild. In Vlaanderen werkt de overheid samen met heel wat natuurorganisaties volop aan een soortenbeschermingsprogramma om onze watergebonden natuur ottervriendelijk in te richten.

“Door zijn habitat te verbeteren, zorgen we eveneens voor een gezond visbestand en een geschikte leefomgeving voor heel wat vogels en andere waterdiertjes. Als mens is het een opportuniteit om ons te beschermen tegen wateroverlast, ons van zoetwatervoorraden te verzekeren en rivierwater te zuiveren”, aldus Ruben Claus, projectmedewerker natuur en landschap bij Regionaal Landschap Rivierenland.

“Het is schitterend nieuws dat er de laatste jaren opnieuw beelden van otters opduiken in de streek, zoals recent nog in Blaasveldbroek en Broek De Naeyer. Door middel van samenwerkingen zoals het beschermd Natuurpark Rivierenland en ook Otterland willen we inzetten op nog meer aaneengesloten natuurgebieden en veilige verbindingen daartussen. Hopelijk vindt de otter hier in de streek dan ook een duurzame nieuwe thuis.” zegt Wim De Maeyer, regiobeheerder van Natuur en Bos.

Leuke weetjes

De expo wil zowel kinderen als volwassenen alvast laten kennis maken met de otter en zijn leefomgeving. Je komt er bijvoorbeeld te weten waarom ze het nooit koud hebben in het water, hoeveel haartjes hun pels telt en waarom otters zo vaak verkeersslachtoffers zijn aan bruggen: ze zwemmen namelijk niet onder bruggen door. 

De expo is te bezoeken van 13 oktober t.e.m. 31 oktober tijdens de weekdagen van 10 tot 12 uur en op zondag van 14 tot 17 uur in het onthaalcentrum van Blaasveldbroek.