Tielenheide in volle bloei

Natuur en Bos stelt in Turnhout nieuw gebied open voor wandelaars

maandag, 10 augustus, 2020

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid stelt het natuurreservaat Tielenheide open voor publiek. Dit heide- en bosgebied ligt ten zuiden van Turnhout en is 60 hectare groot. Het gaat om een voormalig militair domein dat bestaat uit landduinen, heide, vennen en gemengd bos. Via twee uitgestippelde wandelingen kunnen bezoekers het gebied ontdekken

Voormalig militair oefenterrein

Tielenheide kennen we vooral als het voormalige oefenterrein van Opleidingscentrum Kazerne Majoor Blairon (Turnhout). Dit opleidingscentrum opende in 1946 zijn deuren en tot de afschaffing van de dienstplicht in 1994 volgden hier ongeveer 700.000 militairen hun eerste maand opleiding. Om de conditie te verbeteren, de discipline aan te scherpen en allerhande basistechnieken aan te leren, kwamen de miliciens gepakt en gezakt naar Tielenheide. Ook een driedaagse bivak in bos en hei maakte deel uit van het programma.

In de periode 2004-2008 zorgde het Europees natuurherstelproject ‘Life Danah’ voor het herstel van heide en vennen in het gebied, een gezamenlijk initiatief van Defensie en Natuur en Bos met medefinanciering van Europa (DANAH= Defensie + Agentschap voor Natuur en Bos = NAtuurHerstel). In 2014 werd het gebied aangekocht door Natuur en Bos.

Gevarieerd heide- en bosgebied

Momenteel is het gebied in volle ontwikkeling. Naast heideherstel is er veel aandacht voor bosomvorming naar gemengd bos en de ontwikkeling van lichtrijke bosranden. Het gebied is niet groot maar wel erg gevarieerd en reliëfrijk. Het is zowat het best bewaarde relict van de ongeveer 750 hectare grote Thielenheyde die zich eeuwenlang uitstrekte tussen Turnhout en Tielen. “Momenteel wisselen open landduinen, jonge en oude droge heide, droog schraalgrasland, natte heide, vennetjes, structuurrijke bosranden en kleine gemengde bosbestanden elkaar af in het gebied. Hierdoor vinden heel wat dieren en planten er een geschikt leefgebied. Dankzij het natuurherstel doen onder meer boomleeuwerik, nachtzwaluw, bruine eikenpage, blauwvleugelsprinkhaan en klokjesgentiaan het terug goed in het gebied” schetst boswachter Kris Rombouts. Tielenheide maakt deel uit van het Natura 2000-netwerk.

Bloeiende heide

Net nu de heide in bloei staat, kan je het gebied ontdekken. Er is een bewegwijzerde wandelroute van 2,5 km waarbij je een goed beeld krijgt van de verscheidenheid in het gebied. In het gebied grazen schapen en konikpaarden. Omwille van de kwetsbare grondbroeders is een deel van het gebied niet toegankelijk voor honden. Meer informatie lees je op de website www.natuurenbos.be/tielenheide.