Twintig vogelvangers betrapt op illegale praktijken.

vrijdag, 5 november, 2021

De voorbije maand oktober betrapten de natuurinspecteurs van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid maar liefst twintig vogelvangers op illegale praktijken. Dat ging van het vangen van vogels met netten en het plegen van ringfraude tot het doodknijpen van spreeuwen. Er werden 645 zangvogels in beslag genomen, de meeste gevangen vogels waren vinkachtigen. Zij worden terug in de natuur vrijgelaten. De vogelvangers wacht een fikse boete.   

Tijdens het najaar trekken veel vogels naar hun overwinteringsplaatsen en maken hier en daar een tussenstop. In deze periode is de natuurinspectie van Natuur en Bos extra waakzaam omdat op deze momenten ook vogelvangers actief zijn. Soms krijgen de natuurinspecteurs tips over vogelvangers, daarnaast controleren zij steekproefsgewijs of de bestaande vogelhouders zich aan de reglementeringen houden.   

In de maand oktober werden 19 plaatsen délict door natuurinspectie vastgesteld. Op 10 locaties kon zij effectief vogelvangst vaststellen, op 9 plaatsen werd enkel ringfraude vastgesteld. Europese vogels mogen in gevangenschap gehouden worden als men kan bewijzen dat de vogels uit kweek afkomstig zijn. Daartoe moet een kleine pootring worden aangebracht op vogeljongen die slechts enkele dagen oud zijn. Wanneer de vogel opgroeit kan de ring niet meer worden afgeschoven. Vogelvangers durven die legale pootring wel eens te manipuleren. Ze rekken ze op zodat ze de ring over de poot van een volwassen gevangen vogel kunnen schuiven. Soms wordt de ring ook doorgeknipt en terug aan elkaar gezet.  

Tijdens de controles werden 373 vangtuigen in beslag genomen, waaronder klapnetten, vangkooien en mistnetten. Deze laatste zijn vervaardigd uit ragfijn garen en zijn bijna onzichtbaar voor vogels (en mensen) waardoor ze zeer efficiënt zijn. De oogst was dan ook niet min: maar liefst 645 zangvogels werden in beslag genomen. Hieronder vooral vinkachtigen: putters, barmsijzen, vinken, sijsjes, goudvinken en appelvinken. De vogels werden ofwel onmiddellijk vrijgelaten ofwel eerst naar een vogelopvangcentrum gebracht waar ze op krachten kunnen komen om daarna terug de vrijheid te krijgen. De vogelvangers wacht een fikse boete.   

Spreeuwenvangst

Spreeuwen vliegen tijdens de trek in grote aantallen samen. Spreeuwenvangers gebruiken dan de zogenaamde 'slagnetten' van tientallen vierkante meter grootte zodat die grote aantallen in één keer kunnen worden gevangen. De spreeuwen worden dan doodgeknepen en klaargemaakt voor consumptie. Spreeuwenvangers zitten vaak diep in de velden verscholen waardoor het moeilijk is om ze op heterdaad te betrappen. In oktober werden twee spreeuwenvangers betrapt in de streek rond Damme. In het verleden werden wel meer spreeuwenvangers aangetroffen.