Uniek in Vlaanderen: paaiende beekprikken gefilmd

dinsdag, 30 mei, 2017

Voor het eerst werden in Vlaanderen parende beekprikken gefilmd. Beekprikken zijn palingachtige visachtigen, die hoge eisen stellen aan de waterkwaliteit en hun leefomgeving. De parende vissen werden gefilmd in een beek in de Vlaamse Ardennen. Dit bewijst dat de grote inspanningen die de waterbeheerders de voorbije jaren deden, renderen.

Tijdens een onderzoek van de waterlopen in de Vlaamse Ardennen merkten collega’s van het Agentschap voor Natuur en Bos de parende beekprikken op. Visserijbioloog Alain Dillen en regiobeheerder Xavier Coppens waren er op onderzoek in het kader van de Europese natuurdoelen.

Paaiende beekprikken werden in Vlaanderen nooit eerder gefilmd. Beekprikken zijn erg zeldzame vissen - rondbeksoorten om precies te zijn - die hoge eisen stellen aan hun leefomgeving. Ze vereisen een extreem goede waterkwaliteit en stellen ook hoge eisen aan de bodem van de beek. De bodem moet een goede zandbodem zijn zonder slib.

Beekprikken zijn erg speciale vissen. Ze leven zeven jaar lang als larve in het sediment van de bodem van de rivieren. Na die leeftijd zijn ze pas rijp om te paaien. Op dat moment maakt hun spijsverteringsstelsel plaats voor het voortplantingsstelsel. De vissen leggen dan eitjes, die bevrucht worden, waarna zowel de mannelijke als de vrouwelijke vissen sterven. Ze paren dus slechts éénmaal in hun leven, wat de soort wel kwetsbaar maakt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat beekprikken Europees beschermde dieren zijn. In het kader van de Europese natuurdoelen streven het agentschap en de andere waterbeheerders ernaar de juiste omstandigheden te creëren in het leefgebied waarin deze dieren leven. Het feit dat deze vissen voorkomen én paren in bronbeken van de Vlaamse Ardennen, toont aan dat het beschermen, herstellen en goed beheren van deze beekstelsels cruciaal zijn voor het voortbestaan van deze uiterst zeldzame vissen.

Parende beekprikken krijg je bijna nooit te zien. Dit maakt deze beelden ook zo uniek.

Foto paaiende beekprik @Rollin Verlinde - Vildaphoto