Veiligheidsmaatregel: oppompverbod natuurgebieden Leie- en Scheldevallei

maandag, 29 augustus, 2022

De droogtecommissie adviseerde op 25 augustus 2022 om een bijkomend captatieverbod voor enkele afgesloten meanders van de Schelde en de Leie in te stellen. De waterstanden zijn er vandaag zeer laag. Om de waardevolle ecologie in die meanders maximaal te vrijwaren moet een verdere afname van de waterstand er zoveel mogelijk vermeden worden. Dit besluit geldt van 1 september tot 31 oktober 2022.

Het captatieverbod wordt ingesteld op basis van een veiligheidsbesluit van de Gewestelijk toezichthouder en geldt voor de volgende meanders:

 • Leievallei
  • Schoondalbocht Noord, West-Vlaamse Leievallei
  • Machelenput, Zulte
  • Gottem, Deinze/Zulte
 • Scheldevallei
  • Het Anker, Wortegem-Petegem / Oudenaarde
  • Vlassenbroekse polder, Dendermonde.

Daarnaast kunnen boswachters en natuurinspecteurs via het veiligheidsbesluit, naast de handhavers van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM), handhaven op illegale captatie van water uit ecologisch kwetsbare zeer kleine beken op basis van artikel 14 van het Natuurdecreet en artikel 7 en 8 van het Natuurbesluit.

Download het veiligheidsbesluit en de kaarten: