Vlaanderen koopt Domein De Markgraaf aan de Kalmthoutse Heide

Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
donderdag, 23 januari, 2020

Vandaag werd Natuur en Bos van de Vlaamse overheid eigenaar van het 49 hectare grote gebied De Markgraaf, dat grenst aan de Kalmthoutse Heide. Dat laat Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir weten samen met verkoper Jan Rijsdijk. Het domein vormt een naadloos aaneengesloten geheel met het Vlaams natuurreservaat Kalmthoutse Heide en het erkend natuurreservaat Stappersven-De Nol. Het gebied is volledig gelegen binnen de speciale beschermingszone (SBZ) Kalmthoutse Heide.

De Kalmthoutse Heide herbergt natuurwaarden waarvan de bescherming op Europese en zelfs op wereldschaal zeer belangrijk is. De internationale bescherming wijst op de grote verantwoordelijkheid die de overheid draagt om dit natuurlijke erfgoed in stand te houden en goed te beheren. Daarom koopt Vlaanderen nu een bijkomend domein van 49ha voor een bedrag van ongeveer 1,5 miljoen euro.

"Het toekomstige beheer zal gericht zijn op het herstel van de waterhuishouding en op het herstel van waardevolle natuur. Ook zal het leefgebied hersteld worden voor de nachtzwaluw, de heikikker, de rugstreeppad, de kamsalamander en de laatvlieger”, zegt Vlaams minister Demir.

Verkoper Jan Rijsdijk is tevreden dat hij met de verkoop het beheer van al deze gronden kan overdragen aan Natuur en Bos: “De verkoop is tot stand gekomen dankzij een goede samenwerking met Natuur en Bos. Wij hebben De Markgraaf zo goed mogelijk beheerd. De natuur is er rijkelijk aanwezig in al zijn hoedanigheid. Wij hopen dat Natuur en Bos op een zelfde wijze met de aangekochte gronden tewerk zal gaan en hopen dat met deze uitbreiding De Kalmthoutse Heide nog een interessanter natuurgebied wordt en een groene long voor onze regio.”

De aangekochte graslanden werden de voorbije 20 jaar niet bemest, omgeploegd of bespoten. Ze vormen nog een kleinschalig cultuurlandschap met houtkanten, poelen en solitaire bomen. Aanwezige diersoorten die hiervan profiteren zijn de steenuil, de grasmus, de graspieper en de haas. De boszone van De Markgraaf wordt dan weer bewoond door o.a. de zwarte specht, de wespendief, de havik en de boommarter.