Webinarreeks: Landschapsbiografie als instrument voor geïntegreerde gebiedsanalyse

vrijdag, 3 september, 2021

Een landschapsbiografie beschrijft op een geïntegreerde manier verleden en heden van een gebied, brengt cultuurhistorische en landschapsecologische kenmerken en waarden aan het licht, biedt mogelijkheden tot participatie, zet bouwstenen klaar voor beleid en beheer, en inspireert, over de sectoren heen. Daarmee is de landschapsbiografie een geknipt instrument voor de gebiedsanalyse die kandidaat-Landschapsparken en Nationale Parken Vlaanderen moeten (laten) opmaken, als basis van hun masterplan.

Doelstelling  van deze opleiding is trekkers en beheerders van kandidaat-parken en ook andere personen en organisaties uit de landschappelijke sfeer conceptueel, methodologisch en praktisch op weg te zetten, met de bedoeling de kwaliteit van landschapsbiografieën hoog te krijgen om zo tot een sterke gebiedsvisie te komen. Na de opleiding weten de cursisten wat ze moeten doen 1) bij het uitschrijven van een bestek en het opvolgen van de opdracht of 2) bij het opmaken van een landschapsbiografie in eigen regie.

Deze opleiding is een samenwerking tussen het agentschap Onroerend Erfgoed en Inverde.