Werken in Buggenhoutbos

Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Veiligheidskap en omvormingswerken op komst

maandag, 28 september, 2020

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid voert de komende week een aantal noodzakelijke werken uit in het Buggenhoutbos. Voor de veiligheid worden drie beuken langs de Kasteelstraat gekapt. Deze bomen hebben immers teveel dode takken door de voorbije droge zomers en vormen zo een te groot gevaar voor bezoekers en de aanpalende straat. Naast de kapel in Buggenhoutbos worden een aantal Amerikaanse eiken gekapt. Daarnaast wordt in een perceel een dunning uitgevoerd waardoor bestaande grote bomen meer kansen krijgen om door te groeien.

Veiligheidskap langs de Kasteelstraat

Voor de veiligheid worden drie beuken langs de Kasteelstraat gekapt. De voorbije droge zomers zorgden voor een groot gevaar door afbrekende takken. Beuken vormen heel ondiepe wortels en zijn gevoelig voor verdroging. Extreme droogte kan onherstelbare schade veroorzaken  aan takken van de boom of de hele boom. Onaangekondigde takbreuken zijn een reëel en groot risico. Omdat deze bomen langs een drukke baan staan, worden ze gekapt voor de veiligheid.

Kappen en uitdunnen naast de kapel

Het kappen van de Amerikaanse eiken en het uitdunnen van het aangrenzende perceel zijn werken die voorzien zijn in het goedgekeurd beheerplan voor het Buggenhoutbos.

Naast de kapel worden een twintigtal Amerikaanse eiken gekapt. Hoewel deze bomen intussen al echte woudreuzen zijn, worden ze gekapt om plaats te maken voor inheemse bomen die meer aangepast zijn aan hun omgeving. Amerikaanse eiken zijn uitheemse bomen die hier in het verleden niet spontaan groeiden en veel minder soorten insecten, vogels, … huisvesten. Ze zijn dus ecologisch minder interessant. Later worden nieuwe bomen aangeplant in deze zone.

In het bosgedeelte daarnaast vindt een dunning plaats in het bos. Door te dunnen wordt licht  gecreëerd voor toekomstbomen die dan volop kunnen uitgroeien tot dikke bomen. Toekomstbomen zijn bomen die men wil behouden in het bos. Voor de keuze van deze bomen kijkt de boswachter niet alleen naar de houtkwaliteit, maar ook naar bomen waar vleermuizen in leven of monumentale en landschappelijk mooie bomen. Door hier en daar een boom te kappen, kunnen inheemse bomen, struiken en planten makkelijker kiemen op lichtrijke plekken. Zo ontstaat er in de toekomst een meer natuurlijk en divers bos. Structuur creëren in het bos, waar gewenste bomen met verschillende leeftijden door elkaar heen kunnen groeien, is hiertoe een eerste stap.

Door deze omvormingswerken zorgt Natuur en Bos ervoor dat het bos gevarieerder wordt en ook beter bestand is tegen de klimaatverandering.