Zeer zeldzame kammetjesstekelzwam duikt op in het Drongengoed!

dinsdag, 20 oktober, 2020

Afgelopen week werd een erg zeldzame paddenstoel, de kammetjesstekelzwam opnieuw waargenomen in het Drongengoed. Dit is bijzonder nieuws aangezien deze soort behoorlijk zeldzaam is. Nog specialer is dat de vorige waarneming van deze paddenstoel dateert van 1979. Deze fotogenieke zwam komt vooral voor op oude beuken.

Koraalrif in het bos

Je moet hem maar vinden, de kammetjesstekelzwam. Hoewel, opvallen doet deze paddenstoel wel. Op afstand lijkt de paddenstoel op ronde, witte bollen, maar van dichterbij zie je dat de zwam bestaat uit stekeltjes die precies in rijen staan. Van dichtbij heeft de paddenstoel meer weg van een koraalrif. De paddenstoel kan tot 30 centimeter groot worden. De kleur is wit tot roomkleurig, bij veroudering kleurt de zwam geelbruin. Kammetjesstekelzwammen verschijnen van eind augustus tot november. Ze zijn gekend als opruimers van beukenhout, je vindt ze vooral op sterk verrotte stammen of stronken van oude beuken.

Een zeldzaamheid in het Drongengoed

De zeldzame kammetjesstekelzwammen zijn de laatste vijftien jaar in opmars. Al is dat relatief, deze eigenaardigheid werd in Vlaanderen op minder dan tien plaatsen gevonden. De laatste keer dat deze paddenstoel werd aangetroffen in het Drongengoed, was op 6 oktober 1979. Toen werd de kammetjesstekelzwam waargenomen door een paddenstoelenkenner. De waarneming werd doorgegeven aan de mycologische vereniging en is genoteerd in Funbel, de databank van de Koninklijke Vlaamse Mycologische Vereniging. De waarneming deze maand in het Drongengoed werd ingegeven door een bezoeker die geen speciale zwammenkenner is, maar via de app Obsidentify de waarneming doorgaf op de website www.waarnemingen.be. Het online portaal waarnemingen.be draagt bij aan een betere kennis van algemene en minder algemene soorten planten en dieren in onze natuur. 

Aan het afbraakproces van dood hout komen heel wat zwammensoorten te pas. Sommige zijn vrij algemeen en komen vooral voor op vers dood hout. Andere verschijnen pas als dat hout al vele jaren ligt weg te rotten. Een dikke beukenstam doet er gemakkelijk 30 tot 40 jaar over om volledig opgeruimd te worden. Verschillende van die opruimers van groot dood beukenhout zijn erg zeldzaam. Die wijzen op een hoge kwaliteit van het ecosysteem in beukenbossen. De kammetjesstekelzwam is daar één van. Dit maakt de waarneming toch wel opmerkelijk.

Beukentroef

Hoewel de kammetjesstekelzwam erg zeldzaam is in Europa, merken we dat deze fascinerende paddenstoel het de laatste jaren beter doet. Vermoedelijk wijst dit op een verband met het toenemen van verzwakte oude beuken in onze streken. Beuken hebben meer en meer last van de droogte onder invloed van de klimaatverandering. Ook het verouderen van ons beukenbestand speelt hier zeker een rol. Bosbeheer waarbij in onze bossen meer en meer dood hout blijft liggen en beuken als veteranen mogen leven en sterven, werpt duidelijk zijn vruchten af.