Zwaluwhotel verwelkomt zwaluwen aan Buggenhoutbos

Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
woensdag, 29 april, 2020

Omdat zwaluwen het steeds moeilijker hebben om een geschikte nestlocatie te vinden plaatst Natuur en Bos aan de rand van het Buggenhoutbos een kunstmatige zwaluwennestkast of zwaluwenhotel. Het ‘hotel’ dat op een 5 meter hoge paal staat beschikt over 18 voorgevormde nesten voor huiszwaluwen. Er is ook nog plaats voor de zwaluwen om zelf een nestje te bouwen.

Zomergast

Boerenzwaluwen en huiszwaluwen overwinteren in Afrika. Elk voorjaar vliegen ze vanuit het zuiden naar Vlaanderen. Vanaf april-mei kan je ze hier volop zien vliegen. Als echte luchtacrobaten gaan ze dan op zoek naar insecten en ook naar een geschikte nestlocatie. Daarbij zoeken ze vrij snel hun nestplaats van de voorbije jaren op.

Geschikt nestlocaties nemen af

“Geschikte nestlocaties nemen de laatste tijd af doordat huizen en schuren steeds beter worden afgewerkt. Ze houden niet van gerenoveerde of nieuwe gebouwen. Het aantal huizen met een oversteek en toegankelijke bruggen neemt ook af, wat zeer goede locaties waren voor deze trekvogel. Deze hotels zijn dus een uitstekend alternatief, vooral gericht op huiszwaluwen” schetst boswachter Reinhart Cromphout. Natuur en Bos hoopt dat dankzij deze inspanningen weer meer huiszwaluwen voor nageslacht kunnen zorgen. Huiszwaluwen zijn met uitsterven bedreigd. We moeten ze dus extra beschermen en helpen om een geschikte nestplaats te vinden.

Een hotel als alternatief

“Vooral huiszwaluwen zullen van deze nesten gebruik maken. Zij broeden in kolonies. De boerenzwaluwen broeden dan weer meer solitair, maar zij zijn ook zeker welkom. Vanaf mei kunnen we de eerste legsels verwachten” geeft Reinhart nog mee. Het zwaluwenhotel wordt gebouwd op de weide van Jozef Decock, landbouwer en buurtbewoner van het bos, in Buggenhout beter bekend als ‘Jef den boer’. In zijn gebouwen broedt jaarlijks een populatie zwaluwen. Een poel dichtbij zorgt voor heel wat insecten die dienen als voedsel en ook de klei en leem uit de poel is zeer geschikt om zelf aan het bouwen te gaan.

Dit hotel wordt bewust naast het bos gebouwd en niet in het Buggenhoutbos. Roofvogels uit het bos kunnen anders wachten vanuit een naburige boom om de jongen te vangen nadat ze het nest verlaten. Daarom koos Natuur en Bos voor deze locatie. Natuur en Bos bedankt Jozef Decock om zijn grond ter beschikking te stellen voor het plaatsen van het zwaluwenhotel. Het zwaluwenhotel wordt opgebouwd aan de Kasteelstraat 216 in Buggenhout.