Wijziging visserijbesluit

Sinds 22/09/18 is er een wijziging van het visserijbesluit in werking getreden. De handhaving en de regels over het vervoer en bezit van vissen zijn sterk vereenvoudigd. Er is een lijst van 10 vissoorten welke je nog in bezit mag houden, vervoeren en gebruiken als aasvis. Op vraag van de hengelsector mag je voortaan geen leefnet meer gebruiken (behalve voor officiële wedstrijden); zo is een betere controle mogelijk op het meenemen van vissen. Snoekbaars wordt bijkomend beschermd door een maximummaat van 70 cm. Een hengelaar mag maximum nog 20 aasvisjes in bezit houden en vervoeren, waarvan 5 levende.

Raadpleeg het nieuwe Reglement Openbare Visserij (in 4 talen) op www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurgebruik/visserij/wetgeving.

Alle info op www.natuurenbos.be/visserij.