Jacht

Praktisch jachtexamen


NIEUW: Attest medische en psychische geschiktheid

De federale Wapenwet eist dat de medische en psychische geschiktheid om veilig een vuurwapen te hanteren is gecontroleerd vooraleer iemand een wapen mag gebruiken.

Elke examenkandidaat moet daarom voor de inschrijving voor het praktisch jachtexamen langs gaan bij een arts om dit attest te laten invullen.

Overeenkomstig het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014 worden vak 1 en vak 2 van het praktisch gedeelte van het jachtexamen op 2, 3, 4, 5 en 6 augustus 2021 georganiseerd in 2870 Ruisbroek. In geval van uitzonderlijk veel kandidaten kunnen vak 1 en vak 2 van het praktisch gedeelte van het jachtexamen ook op 9 augustus 2021 georganiseerd worden. Vak 3 van het praktisch gedeelte van het jachtexamen wordt op 10 en 11 augustus 2021 in 3970 Leopoldsburg georganiseerd. In geval van uitzonderlijk veel kandidaten kan vak 3 van het praktisch gedeelte van het jachtexamen ook op 12 augustus 2021 georganiseerd worden. Elke examendag vangt aan om 8 uur.

Overeenkomstig artikel 51 van het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014 worden de geldig ingeschreven kandidaten uiterlijk twintig dagen voor de datum van het examen opgeroepen met een brief waarin de datum, de plaats en het uur worden vermeld voor elk vak van het examen waarvoor hij of zij geëxamineerd zal worden.

Overeenkomstig artikel 51 van het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014 worden de geldig ingeschreven kandidaten uiterlijk twintig dagen voor de datum van het examen opgeroepen met een brief waarin de datum, de plaats en het uur worden vermeld voor elk vak van het examen waarvoor hij of zij geëxamineerd zal worden.

Voor de inschrijving en betaling wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van het elektronisch inschrijvingsformulier via het e-loket www.natuurenbos.be/e-loket.

Om te kunnen deelnemen, moet het elektronisch inschrijvingsformulier (inclusief betaling) uiterlijk op 9 juni 2021 ingediend zijn. 

Wie kan deelnemen?

Alleen personen die in het bezit zijn van een van volgende documenten kunnen deelnemen aan het praktisch jachtexamen:

 • Een geldig getuigschrift van het theoretisch gedeelte van het Vlaamse jachtexamen dat minder dan 3 jaar oud is op datum van het examen
 • Een geldig getuigschrift van het theoretische gedeelte van het jachtexamen in Wallonië, Nederland of het Groot-Hertogdom Luxemburg dat minder dan 3 jaar oud is op datum van het examen
 • Een geldig Vlaams jachtverlof van voor 1995

Volgende personen mogen niet deelnemen aan het praktisch jachtexamen:

 • Wie ontzet of vervallen verklaard is van het recht om wapens te dragen
 • Wie veroordeeld is wegens een jachtmisdrijf. Dit geldt alleen voor veroordelingen die dateren van minder dan twaalf maanden voor de datum waarop het uittreksel wordt afgegeven, tenzij in geval van een veroordeling wegens een jachtmisdrijf dat gepleegd is met verboden wapens, in bende, bij nacht, met verboden tuigen of met motorvoertuigen
 • Wie zich niet heeft gehouden aan de strafrechtelijke verplichtingen die volgen uit een veroordeling wegens jachtmisdrijf
 • Wie veroordeeld is wegens een misdrijf waarbij daden van geweld of weerspannigheid zijn gepleegd


Hoeveel kost dit?

Het praktisch jachtexamen bestaat uit drie vakken: “vak 1: Veilige omgang met vuurwapens en munitie”, ‘vak 2: Schietvaardigheidsproef met het hagelgeweer’ en ‘vak 3: Schietvaardigheidsproef met het kogelgeweer’. 

Voor het eerste vak moet men slagen om aan de volgende twee vakken kunnen deelnemen. Een kandidaat die niet slaagt voor de drie vakken ontvangt een deelbewijs van slagen voor de vakken waarvoor hij wel slaagde. Dit deelbewijs blijft drie jaar geldig. Bij een volgend examen wordt de kandidaat vrijgesteld voor de vakken waarvoor hij/zij een geldig deelbewijs (drie jaar) kan voorleggen.

Het inschrijvingsgeld voor het praktische jachtexamen bedraagt:

 • 180 euro voor kandidaten die inschrijven voor het volledige examen
 • 100 euro voor de kandidaten die zijn vrijgesteld voor vak 1 “Veiligheid”.
 • 40 euro voor de kandidaten die zijn vrijgesteld voor vak 1 “Veilige omgang met vuurwapens” en vak 2 ‘Schietvaardigheidsproef met het hagelgeweer’.
 • 40 euro voor de kandidaten die zijn vrijgesteld voor vak 1 “Veilige omgang met vuurwapens” en vak 3 ‘Schietvaardigheidsproef met het kogelgeweer’.


Hoe inschrijven?


Voor de inschrijving en betaling mag alleen gebruik worden gemaakt van het elektronisch inschrijvingsformulier via het e-loket.

 

Voor kandidaten die niet de Belgische nationaliteit hebben of in het geval van problemen met het e-loket kan men inschrijven met een papieren inschrijvingsformulier dat te verkrijgen is bij Natuur en Bos, Havenlaan 88 bus 75, 1000 BRUSSEL of via e-mail op jachtexamen@vlaanderen.be.


Examenreglement

Geslaagden praktisch jachtexamen 2021

In 2021 schreven 399 kandidaten zich in voor het praktisch jachtexamen. 235 personen slaagden voor het examen.

Alle geslaagde kandidaten krijgen binnenkort hun getuigschrift per aangetekende post toegezonden.

Alle niet-geslaagde kandidaten krijgen binnenkort een brief met hun resultaat toegezonden.

Alle kandidaten met een Belgisch Rijksregisternummer kunnen hun resultaat nu al terugvinden via de rubriek “Resultaat van het examen” in het  e-loket.

Belangrijk: kandidaten die geslaagd zijn voor hun examen moeten niet wachten op de ontvangst van hun papieren getuigschrift om hun jachtverlof aan te vragen. Via het e-loket kan je dit al onmiddellijk doen!

Alle kandidaten zonder Belgisch Rijksregisternummer zullen per mail een melding krijgen of ze geslaagd zijn of niet.

Het heeft geen zin om in geval van twijfel contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos. Er zal niet telefonisch of in antwoord op individuele vragen per e-mail gecommuniceerd worden over de examenresultaten!

Contact

Heb je toch nog een vraag over het praktisch jachtexamen? Mail naar jachtexamen@vlaanderen.be.