Inkoopveiling everbuffers (SINCERE-project, Jachtfonds)

Inkoopveiling everbuffers (SINCERE-project, Jachtfonds)

Wat? 

Natuurinvest organiseert voor de tweede keer de inkoopveiling everbuffers. Dit experiment wordt uitgevoerd binnen het Europees Horizon 2020-project SINCERE, in samenwerking met Natuur en Bos, het Jachtfonds en verschillende partners.  

Everbuffers zijn stroken met lage vegetatie die worden aangelegd op aan bos grenzende maispercelen om de jacht op everzwijnen gemakkelijker te maken. Het is een van de mogelijke maatregelen om de everzwijnpopulatie onder controle te houden en schade te beperken. 

Met de Inkoopveiling everbuffers testen we een alternatieve aanpak om financiële vergoedingen te bepalen. Een inkoopveiling is een veiling waarbij de rollen van koper en verkoper omgewisseld zijn. In dit geval organiseert de Vlaamse overheid samen met het Jachtfonds een veiling om de aanleg van everbuffers te verkrijgen. Niet de verkoper maar de inkoper gebruikt dus het instrument van een veiling. 

Voor wie? 

Deze oproep richt zich vooral tot wildbeheereenheden, jagers, boseigenaren of bosbeheerders, en landbouwers. 

Hoe werkt het? 

Heb je een maisakker die aansluit op een bos of heb je afspraken met een landbouwer die zo’n akker bewerkt, dan kun je overwegen om een everbuffer aan te leggen. Je bepaalt zelf het bedrag dat je daarvoor wilt ontvangen. Denk daarbij aan alle kosten en baten die de aanleg van zo’n buffer voor jou zou meebrengen en doe dit zo waarheidsgetrouw mogelijk.  

Na afsluiting van de inkoopveiling zal één vaste eenheidsprijs bepaald worden op basis van de eerst verworpen prijs onder de ontvankelijke biedingen. Die eenheidsprijs geldt voor alle geselecteerde biedingen. In dit document (pdf) kun je aan de hand van een voorbeeld zien hoe de finale eenheidsprijs wordt berekend. 

Was jouw eenheidsprijs lager dan de weerhouden eenheidsprijs, dan krijg je dus meer uitbetaald dan je gevraagd had. Je aanvraag is dan goedgekeurd en je kan van start gaan met de aanleg van de everbuffer. 

Was jouw eenheidsprijs de eerst verworpen prijs of hoger, dan wordt jouw bieding niet weerhouden.  

Voorwaarden 

Alle informatie over de voorwaarden en de volledige procedure vind je in het reglement (pdf). Neem dit document zorgvuldig door zodat je bieding aan alle voorwaarden voldoet.  

OPMERKING: Dit is de tweede keer dat dit experiment wordt gelanceerd. Er zijn een aantal aanpassingen aan het reglement en ook het biedingsformulier werd lichtjes gewijzigd. Zo werd bijvoorbeeld de lijst van gemeenten waar de everbuffers mogen worden aangelegd uitgebreid en werd de uitvoeringstermijn verduidelijkt.  

Personen die eerder een bieding uitbrachten, mogen dat uiteraard opnieuw doen. Hou daarbij wel rekening met de wijzigingen en gebruik zeker het vernieuwde biedingsformulier (doc)

Procedure 

  • De bieding wordt uitgevoerd via een volledig ingevuld biedingsformulier (doc).
  • De bieding wordt ten laatste op 15 september 2020 gemaild naar Natuur en Bos op mailadres sincere@vlaanderen.be.   
  • De bieding moet voldoen aan de voorwaarden in het reglement om ontvankelijk verklaard te worden en dus in aanmerking te komen voor betaling. 

Contact 

Heb je nog vragen? Contacteer ons via sincere@vlaanderen.be.  

Innovatie om te leren 

De resultaten van het SINCERE-project en dus van deze inkoopveiling worden geëvalueerd met het oog op een eventuele herhaling of uitbreiding van het systeem. Feedback van de begunstigde is daarbij cruciaal. Daarom zijn de begunstigden verplicht om na afloop van het pilootproject een feedbackformulier in te vullen en moeten ze bereid zijn om in een interview vragen van de wetenschappelijke projectpartner te beantwoorden. 

Veelgestelde vragen (FAQ)