Inkoopveiling biotoopverbetering en -herstel in beboste jachtgebieden (SINCERE-project, Jachtfonds)

Inkoopveiling biotoopverbetering en -herstel in beboste jachtgebieden (SINCERE-project, Jachtfonds)

Wat?

De inkoopveiling Biotoopverbetering en -herstel in beboste jachtgebieden is een van de twee experimenten die worden uitgevoerd binnen het Europees Horizon 2020-project SINCERE. De partners van het project onderzoeken nieuwe manieren om ecosysteemdiensten uit bossen te genereren, die voordelig zijn voor boseigenaars én bijdragen aan bredere maatschappelijke doelen.

Met de Inkoopveiling Biotoopverbetering en -herstel in beboste jachtgebieden test Natuur en Bos een alternatieve aanpak om financiële vergoedingen te bepalen. Op die manier willen we de beperkte beschikbare middelen op een zo efficiënt mogelijke manier inzetten.

Voor wie?

Biedingen voor de inkoopveiling kunnen worden ingediend door een natuurlijk persoon, een privaatrechtelijk persoon of een lokaal bestuur, als eigenaar, beheerder of andere zakelijke rechthouder, of als gevolmachtigde namens de eigenaar, beheerder of zakelijke rechthouder. Als de aanvrager niet de eigenaar is en er ook geen schriftelijke beheerovereenkomst is, wordt ook het schriftelijke akkoord (volmacht) van de eigenaar(s) toegevoegd.

Gezien de aard van de ecosysteemdienst richten we deze oproep vooral naar wildbeheereenheden, boseigenaren of bosbeheerders.

Voorwaarden

Met deze inkoopveiling gaan we op zoek naar biedingen die bijdragen tot het herstel of de verbetering van de milieucondities en/of de natuurwaarden in of nauw aansluitend op bossen:

  • Herstel of verbetering van de milieucondities
  • Herstel of verbetering van de natuurwaarden

Alle informatie en gedetailleerde info over de voorwaarden vind je in deze infobundel (pdf -135 KB).

Bedrag

Er zijn drie categorieën waarvoor je kunt bieden: € 5.000, € 10.000 en € 15.000. Als bieder kies je zelf voor welke prijscategorie je je inschrijft. Je bieding zal dus een omschrijving zijn van de maatregelen die je bereid bent te nemen voor een van die drie bedragen.

Procedure

Met de Inkoopveiling Biotoopverbetering en -herstel in beboste jachtgebieden test Natuur en Bos in samenwerking met het Jachtfonds een alternatieve aanpak om financiële vergoedingen te bepalen. Op die manier willen we de beperkte beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk inzetten. We passen een variatie toe op een discriminatieve inkoopveiling.

We werken met drie inschrijvingsbedragen: € 5.000, € 10.000 en € 15.000. Als bieder kies je dus zelf voor welke prijscategorie je je inschrijft. De biedingen worden vervolgens geëvalueerd op basis van een aantal gewogen kwaliteitscriteria. Daarna worden de biedingen gerangschikt van hoog naar laag en worden de subsidies in die volgorde toegewezen tot het budget op is.

Je kunt je bieding indienen bij Natuur en Bos van de Vlaamse overheid tot en met 15 januari 2020.

Bieden gebeurt via mail naar sincere@vlaanderen.be met dit formulier (doc - 777 KB).

Contact

Heb je nog vragen? Contacteer ons via sincere@vlaanderen.be.

Innovatie om te leren

De resultaten van het SINCERE-project en dus van deze inkoopveiling worden geëvalueerd met het oog op een eventuele herhaling of uitbreiding van het systeem. Feedback van de begunstigde is daarbij cruciaal. Daarom zijn de begunstigden verplicht om na afloop van het pilootproject een feedbackformulier in te vullen en moeten ze bereid zijn om in een interview vragen van de wetenschappelijke projectpartner te beantwoorden.  

Veelgestelde vragen (FAQ)