Soortenbescherming

Rode lijsten

Rode Lijsten geven aan wat de kans op uitsterven is van een soort in een bepaalde regio. In het Soortenbesluit wordt het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek aangeduid als coördinator voor het opstellen en valideren van Rode Lijsten in Vlaanderen.

De rode lijsten zijn opgesteld op basis van twee criteria:

  • De zeldzaamheid van de soort
  • De trend (hoe de aantallen van de soort doorheen de tijd evolueren)

Op basis van deze criteria kunnen soorten in één van volgende categorieën vallen: “uitgestorven”, “ernstig bedreigd”, “bedreigd”, “kwetsbaar” en “bijna in gevaar”. Zo wordt op een objectief, wetenschappelijke basis aangetoond hoe het met de soorten in Vlaanderen is gesteld. De Rode Lijsten vormen dan ook een belangrijke basis voor het soortenbeleid in Vlaanderen en meer specifiek de soortbeschermingsinitiatieven zoals soortenbeschermingsprogramma’s of –plannen.

Voor meer informatie over de manier waarop de Rode lijsten worden opgesteld, kun je terecht op de website van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek.

Bekijk de ministeriële besluiten met vastgestelde Rode lijsten >