Samen met wetenschappers, partners en buurtbewoners

Om ons bosbeheer effectiever te maken kunnen we rekenen op het onderzoek van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). We luisteren ook naar de bezoekers en de omwonenden van onze natuurdomeinen. Op basis van hun signalen beslisten we onlangs om voorlopig kleinschaliger en geleidelijker te werken. Nog meer dan vandaag willen we buurtbewoners betrekken bij ons beheer.

In het speciaal opgerichte opleidingscentrum Inverde scholen we onze boswachters en bosarbeiders permanent bij. Ook particulieren kunnen zich inschrijven voor deze opleidingsprogramma’s. Zo blijft onze organisatie innoveren en zetten we nauwgezet in op vakmanschap bij ons personeel.

Een extern controleorganisme screent het beheer van onze bossen. Het beloonde ons werk met het FSC-label voor een groot aantal van onze bossen. Dat is de hoogst mogelijke internationale standaard voor duurzaam beheer. Het label heeft de steun van belangrijke spelers in de houtsector en het natuurbehoud, zoals het Wereld Natuur Fonds (WWF) en Greenpeace.

Wetenschappers spreken zich daarnaast ook uit over het nut van regulier bosbeheer, waarbij ook bomen gekapt worden. Recent deed professor en expert bosbeheer aan de KU Leuven Bart Muys dit ook voor de Universiteit van Vlaanderen.

Begin maart 2020 bracht het Bosforum een opiniestuk naar voren waarbij ook zij staven waarom weldoordacht kappen van bomen niet noodzakelijk slecht is voor de natuur en het klimaat.