Grote modderkruiper

Grote modderkruiper

Het soortenbeschermingsprogramma grote modderkruiper werd eind december 2020 door minister Demir goedgekeurd.

De grote modderkruiper is een vis die vroeger wijdverspreid voorkwam in Vlaanderen en vooral gekend was om zijn onweersvoorspellende gave. De soort is sterk bedreigd en komt nog slechts op een aantal plaatsen voor door het verdwijnen van geschikt leefgebied en verdroging als gevolg van de klimaatswijziging. Er wordt verwacht dat de maatregelen voor grote modderkruiper ook een lokaal gunstig effect zullen hebben tegen verdere verdroging.

De meeste acties voor habitatherstel gebeuren in natuurgebieden langs de grotere waterlopen in Vlaanderen. Om het duurzaam voortbestaan van deze soort in Vlaanderen te garanderen zijn echter ook inspanningen vereist in de verbindingsgebieden die zich voornamelijk in landbouwgebied bevinden. Naast acties voor habitatherstel en extra verbindingsgebieden is voor deze soort een kweekprogramma noodzakelijk.

Daarnaast moet de verdere verspreiding van de Noord-Aziatische modderkruiper, een invasieve exoot, worden tegengegaan. Deze invasieve soort vormt door concurrentie een acute bedreiging voor grote modderkruiper.