Schriftelijk bewijs van het jachtrecht

Schriftelijk bewijs van het jachtrecht

Het schriftelijk bewijs van het jachtrechtis het document dat aanduidt dat iemand het jachtrecht op een perceel heeft. Om geldig te zijn voor het aantonen van het jachtrecht moet het schriftelijk bewijs van het jachtrecht aan bepaalde voorwaarden voldoen. U kan deze voorwaarden terugvinden in het ministerieel besluit tot bepaling van de gegevens die minimaal moeten worden opgenomen in een schriftelijk bewijs van het jachtrecht op een perceel.

Wanneer je eigenaar bent, volstaat een eigendomsakte of een aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing.

Wanneer je geen eigenaar bent moet het schriftelijk bewijs van jachtrecht minimaal de volgende gegevens bevatten:

  • 1° de naam van de eigenaar of de jachtrechthouder die het jachtrecht van het perceel overdraagt;
  • 2° de naam van de persoon die het jachtrecht van het perceel verwerft;
  • 3° de begindatum van de overeenkomst waarmee het jachtrecht van het perceel in kwestie wordt overgedragen;
  • 4° de einddatum van de overeenkomst waarmee het jachtrecht van het perceel in kwestie wordt overgedragen;
  • 5° eventueel de soorten jachtwild waarop de overeenkomst van toepassing is;
  • 6° het kadastrale perceelnummer van het perceel in kwestie.

Om het bewijs van jachtrecht aan te tonen, volstaat het om kopieën of afschriften van de originele documenten te gebruiken.